Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie58
 • międzynarodowe1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

"Mój Dolny Śląsk" – konkurs fotograficzny

organizator:

Wydawnictwo c2

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.05.2011

"Mój Dolny Śląsk" – konkurs fotograficzny

Tematem konkursu są fotografie ukazujące dolnośląską architekturę, krajobraz oraz życie codzienne mieszkańców regionu. Udział w konkursie mogą wziąć wszyscy fotografujący. Każdy autor może nadesłać  do 10 prac w formie odbitek oraz zapisu cyfrowego. Rozmiar dłuższego boku odbitek powinien być nie mniejszy niż 18 cm i nie może przekraczać 45 cm. Do zdjęć należy dołączyć płytę CD/DVD z fotografiami w największym dostępnym rozmiarze. Pliki powinny być zapisane w formacie TIFF lub JPG wysokiej jakości. Do zdjęć należy dołączyć kartę zgłoszenia, a każde zdjęcie należy czytelnie opisać na odwrocie, podając numer kolejny zgodny z kartą zgłoszenia, tytuł pracy, imię i nazwisko, email, nr telefonu oraz dokładny adres zamieszkania. Prace wraz z kartą zgłoszenia należy przesłać na adres:

Wydawnictwo c2
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław

z dopiskiem „Mój Dolny Śląsk” do dnia 31.05.2011.

Nagrody w konkursie:

 • I nagroda – 1000 zł oraz publikacja fotografii na okładce „Kuriera Dolnośląskiego”
 • II nagroda – 500 zł oraz publikacja fotografii w Kurierze Dolnośląskim
 • 3 równoważne wyróżnienia nagrodzone wydawnictwami albumowymi o tematyce dolnośląskiej oraz publikacją w Kurierze Dolnośląskim

Wszystkie nagrodzone i wyróżnione zdjęcia zostaną opublikowane na stronie www.kurierdolnoslaski.pl.

Autorzy prac podpisując kartę zgłoszenia oświadczają, że mają pełne prawa autorskie do przesyłanych na konkurs zdjęć oraz posiadają zgodę osób trzecich do wykorzystywania ich wizerunku.

Zdjęcia przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi. Organizator zastrzega sobie nieograniczone prawo do bezpłatnej reprodukcji prac w Kurierze Dolnośląskim oraz portalu www.kurierdolnoslaski.pl.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie organizatora www.kurierdolnoslaski.pl do dnia 20.06.2011.

Informacje pochodzą ze strony www.kurierdolnoslaski.pl

Kontakt

Wydawnictwo c2
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław


www.kurierdolnoslaski.pl