Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci11
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie58
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

"Młodzi na start"

organizator:

Burda Publishing Polska sp. z o.o.

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 10.06.2011

"Młodzi na start"

Konkurs podzielony jest na dwie kategorie. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych o profilu plastycznym, studenci a także absolwenci z 2010 roku kierunków projektowych pojedynczo albo w ramach nieformalnych grup projektowych. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.

Warunkiem udziału w Konkursie jest:

 • przesłanie pracy konkursowej oraz opisu zgodnie z wymogami określonymi w regulaminie
 • dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego część A i B wraz z oświadczeniem o uregulowanej sytuacji prawnej projektu
 • wyrażenie zgody na przedstawienie projektu na stronie internetowej www.mlodzinastart.elledeco.com.pl oraz na wystawach pokonkursowych
 • udzielenie Organizatorowi nieodpłatnie zgody na korzystanie przez Organizatora z nadesłanych przez Uczestnika materiałów
 • przesłanie kserokopii legitymacji szkolnej, legitymacji studenckiej, dyplomu ukończenia studiów wyższych

Nadesłanie zgłoszeń projektu równoznaczne jest z akceptacją regulaminu konkursu.

Do konkursu mogą zostać zgłoszone prototypy lub makiety prac. Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace, które powstały w ciągu ostatnich trzech lat i które nie brały udziału w innych konkursach. Każdy z uczestników może zgłosić tylko jedną pracę konkursową, składającą się z jednego lub kilku elementów. Praca konkursowa oceniana będzie pod względem innowacyjności, estetyki, funkcjonalności, bezpieczeństwa. W przypadku obiektów o dużych gabarytach dopuszczalne jest przesłanie profesjonalnego modelu w skali.

W skład kapituły konkursu wchodzą eksperci z dziedziny wzornictwa przemysłowego. Szczegółowy skład kapituły konkursu ogłoszony będzie do 10.05.2011r. na stronie internetowej www.mlodzinastart.elledeco.com.pl

Kapituła konkursu może podjąć decyzję o nie przyznaniu nagród głównych, w jednej lub dwóch kategoriach. Decyzje kapituły konkursu są wiążące i ostateczne.

Zgłoszenia należy przesyłać pocztą na adres:

Młodzi na Start Redakcja ELLE Decoration
Burda Publishing Polska sp. z o.o.
ul. Warecka 11A
00-034 Warszawa

Wymogi dotyczące zgłoszenia to przesłanie:

 • pracy konkursowej w formie gotowego prototypu (bądź modeli w skali)
 • jednostronicowego opisu prototypu w formie elektronicznej (nagranej na nośnik – płyta CD/DVD/pendrive) oraz wydrukowanej zawierającego: dane techniczne, funkcję, przeznaczenie oraz zastosowanie obiektu pracy konkursowej

Wydrukowany opis pracy konkursowej wraz z wersją elektroniczną oraz częścią A formularza zgłoszeniowego należy włożyć w kopertę numer I oznakowaną wybranym poprzez autora godłem (ciąg znaków, pseudonim). Część B formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem należy umieścić w zaadresowanej kopercie zbiorczej.

Zabrania się podpisywania pracy konkursowej imieniem, nazwiskiem, inicjałami lub oznakowania w jakikolwiek sposób umożliwiający identyfikację projektanta. Wszystkie powyższe informacje powinny znaleźć się jedynie w formularzu zgłoszeniowym.

Termin nadsyłania prac to 10.06.2011r. (decyduje data stempla pocztowego).

Kapituła konkursu do dnia 20.06.2011r. oceni i zakwalifikuje wybrane prace konkursowe do wystawy pokonkursowej. Kapituła konkursu oceniać będzie nadesłane obiekty w dwóch kategoriach:

 • szkoły ponadgimnazjalne
 • szkoły wyższe (w tym prace przesłane przez studentów oraz absolwentów)

Laureat głównej nagrody w kategorii szkoły ponadgimnazjalne otrzyma nagrodę pieniężną w kwocie 5 000 zł oraz roczne studia podyplomowe z zakresu Design Management (wartości 9 500 złotych). Wyróżnieniem w konkursie będzie udział w warsztatach z zakresu projektowania o wartości 750 złotych, a także prezentacja pracy na wystawie pokonkursowej.

W przypadku, gdy nagroda przyznana zostanie za projekt przygotowany w ramach nieformalnej grupy projektowej, wówczas:

 • nagroda pieniężna podzielona zostanie pomiędzy wszystkich członków tej grupy w równej wysokości
 • grupa wskaże spośród swoich członków osobę, która weźmie udział w warsztatach lub studiach podyplomowych

Nagrodzone prace, laureaci wyróżnieni uczestnicy znajdą się w:

 • publikacjach w prasie i mediach ogólnopolskich i lokalnych
 • publikacjach i na stronach internetowych Burda Publishing
 • publikacjach i na stronach internetowych patronów konkursu oraz partnerów konkursu

Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną podczas ceremonii wręczenia nagród, dokładny termin i miejsce zostaną ogłoszone do 10.06.2011r. Lista laureatów i wyróżnionych, zakwalifikowanych do wystawy zostanie opublikowana do dnia 30.09.2011r. na stronie internetowej www.mlodzinastart.elledeco.com.pl

Informacje pochodzą ze strony www.mlodzinastart.elledeco.com.pl

Kontakt

Burda Publishing Polska sp. z o.o.
ul. Warecka 11A
00-034 Warszawa
tel.: (22) 448 83 00
mlodzinastart@elledeco.com.pl
www.mlodzinastart.elledeco.com.pl