Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie58
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Młodzi Marzyciele – Ogólnopolski Konkurs Literacki

organizator:

Dom Kultury Rakowiec

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 11.06.2010

Młodzi Marzyciele – Ogólnopolski Konkurs Literacki

Marzysz? Wyjeżdżasz do przysłowiowej krainy fantazji,  lub masz przemyślenia, z którymi chciałbyś/chciałabyś podzielić się z innymi? Weź długopis, lub włącz komputer i zapisz swoje myśli w formie literackiej. Wybór gatunku literackiego należy do Ciebie. Możesz zostać młodym poetą, autorem opowieści, baśni lub sztuki teatralnej.

Cel konkursu

 • Zachęcenie utalentowanej literacko młodzieży do pisania i prezentowania własnej twórczości.
 • Popularyzowanie twórczości literackiej młodzieży.
 • Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni.

Konkurs adresowany jest do młodzieży szkolnej z całej Polski.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

 • młodzież gimnazjalna
 • młodzież licealna

Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nienagrodzonymi w tego typu konkursach. Forma literacka prac konkursowych jest dowolna, np: opowiadanie, wiersz, felieton, esej, fragment dłuższego utworu literackiego i inne.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: dostarczenie maszynopisu (w ilości 1 egzemplarza) niepublikowanego dotychczas oraz tej samej pracy na nośniku elektronicznym.
Utwór należy opatrzyć godłem (pseudonimem). Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną takim samym godłem, zawierającą kartę zgłoszeniową z danymi personalnymi oraz danymi dotyczącymi nadesłanego utworu.
Praca nie może zawierać żadnej informacji identyfikującej jej autora. W Konkursie wezmą udział prace napisane w języku polskim. Koszty przygotowania i dostarczenia pracy na Konkurs ponosi uczestnik Konkursu. Jeden autor może nadesłać 1 utwór, a w przypadku utworów poetyckich maksymalnie 3 utwory. Jeden utwór może mieć maksymalnie 20 stron po 1 800 znaków.
Kartę zgłoszeniową można pobrać i wydrukować ze strony www.rakowiec.art.pl

Prace należy składać w sekretariacie DK „Rakowiec” bądź przesłać pocztą na adres:

Dom Kultury „Rakowiec”
ul. Wiślicka 8
02-114 Warszawa
z dopiskiem Konkurs Literacki ‘Młodzi marzyciele”  do dnia 11 czerwca 2010 r.
Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się  1 września 2010 r.

Informacje pochodzą ze strony www.rakowiec.art.pl

Kontakt

Dom Kultury Rakowiec
ul. Wiślicka 8
02-114 Warszawa
tel.: (22) 823 66 97
rakowiec@oko.com.pl
www.rakowiec.art.pl