Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci78
 • absolwenci77
 • doktoranci18
 • naukowcy17
 • inni36
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie14
 • artystyczne27
 • naukowe48
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe8
 • ogólnopolskie76
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie2
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa5
 • firma14
 • instytucja rządowa16
 • samorząd31
 • inny2
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Mistrz i uczeń -wychowanie w II RP – projekt edukacyjny

organizator:

Muzeum Historii Polski

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 17.05.2013

Mistrz i uczeń -wychowanie w II RP – projekt edukacyjny

Muzeum Historii Polski zaprasza do udziału w projekcie edukacyjnym Muzeum Historii Polski „Mistrz i uczeń – wychowanie w II RP” pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego!

Idea konkursu
Był rok 1918 – Polska odzyskała niepodległość. Rozpoczął się kilkuletni okres kształtowania polskich granic. Odradzająca się Rzeczpospolita zmagała się z wieloma problemami. Kraj, w którym przez ponad 100 lat rozwój poszczególnych ziem uwarunkowany był potrzebami i polityką zaborców, znów tworzył jeden organizm. Państwo polskie stanęło przed trudnym zadaniem odbudowy kraju w wielu różnych dziedzinach. Niestety proces ten został brutalnie przerwany przez II wojną światową.

W ciągu dwudziestu lat niepodległości wyrosło pokolenie, które, gdy trzeba było, nie wahało się stanąć w obronie ojczyzny. Kto miał wpływ na jego wychowanie? Uczył życia, hartował ducha, inspirował do podejmowania wyzwań? Kto wypływał na kształtowanie postaw moralnych?
Bez wątpienia była to rodzina, silne tradycje niepodległościowe i pamięć czasów zaborów.
W nowym projekcie „Mistrz i uczeń – wychowanie w II RP” organizatorzy: Muzeum Historii Polski, Fundacja Banku Zachodniego WBK i Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera – zachęcają do odnalezienia i opisania osób, które w II Rzeczypospolitej miały wpływ na wychowanie młodego człowieka. Czasem był to charyzmatyczny nauczyciel, często drużynowy harcerski, nierzadko zaangażowany działacz społeczny czy mądry duchowny.
Zależy nam na tym, by nadesłane prace opisywały ciekawych i inspirujących młodzież wychowawców – przewodników – mistrzów, słowem – takie osoby, które były autorytetami i wskazywały młodym, wzorce postępowania.

Przedmiotem prac mogą być także środowiska skupiające młodzież: szkoły, drużyny harcerskie, liczne organizacje wychowawcze. Ważne, by w ich opisie uwzględnić rolę tych postaci, które miały istotny wpływ na kształtowanie postaw i charakterów młodzieży wychowywanej w wolnej Polsce. Wszak to ci ludzie – międzywojenni wychowawcy, przekazując młodzieży najwyższe wartości sprawili, że ich wychowankowie stawiali służbę Ojczyźnie ponad wszystko.

Opisywana postać lub środowisko powinny być związane z regionem, z małą ojczyzną uczestników konkursu. Może to być także osoba, która przed wojną mieszkała na terenach II Rzeczypospolitej, a później związana była z innym miejscem.

Przy okazji tego konkursu warto zapytać dziadków, pradziadków, starszych sąsiadów o ich wspomnienia z czasów młodości, a w szczególności o osoby, które znacząco wpłynęły na to, kim dzisiaj są.

Zasady konkursu
Projekt składa się z dwóch etapów:

 • I etap – napisanie opartej na źródłach historycznych pracy na wybrany przez siebie temat.
 • II etap – warsztaty historyczno-filmowe, na które zostaną zaproszeni laureaci I etapu – autorzy najlepszych projektów.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych
Zależy nam na tym, by uczestnicy:

 • odnaleźli postaci i wartości ważne dla idei wychowawczych II RP,
 • wzmocnili swoją identyfikację ze środowiskiem lokalnym,
 • docenili rolę przykładu własnego w kształtowaniu postaw młodych ludzi,
 • dotarli do wspomnień uczestników wydarzeń, miejsc związanych ze szkołami, organizacjami wychowawczymi II RP, relacji świadków, materiałów archiwalnych itp.,
 • poszerzyli wiedzę o przeszłości swojego regionu i kraju,
 • uświadomili sobie, jak ważna jest rola wychowani i edukacji w kształtowaniu historii naszego kraju i narodu.
 • Udział w projekcie pozwoli uczniom na kształcenie:
 • umiejętności docierania do rozmaitych źródeł wiedzy (relacji, archiwów, dokumentów, miejsc działalności),
 • umiejętności interpretacji zdobytych wiadomości, myślenia przyczynowo – skutkowego, selekcji faktografii i opracowania syntezy – słowem zastosowania warsztatu historycznego,
 • umiejętności zdefiniowania i zastosowania różnych form pisarskich,
 • umiejętności pracy ze źródłem,
 • umiejętności tworzenia etiudy filmowej.

OPIS POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW KONKURSU

I etap konkursu:
W I etapie konkursu uczestnicy piszą pracę, której bohaterami mogą być osoby, miejsca, czy organizacje wychowujące młodego człowieka w II RP.
Opis powinien zawierać:
Następujące informacje:

 • korzenie bohatera tzn. miejsce pochodzenia i środowisko rodzinne,
 • koleje życia postaci, uwzględniające czas pracy z młodzieżą
 • charakterystyka postaci ze szczególnym uwzględnieniem sposobu pracy wychowawczej
 • ocena roli opisywanej postaci w kształtowaniu rzeczywistości lokalnej,

Praca powinna opierać się przede wszystkim na źródłach – relacjach świadków, wspomnieniach rodzinnych, dokumentach znajdujących się w posiadaniu osób prywatnych czy zasobach archiwów miejskich, gminnych lub parafialnych itp.
W pracy nie może zabraknąć materiału ikonograficznego – archiwalnych lub współczesnych zdjęć bohaterów, portretów, obrazów, fotografii miejsc, wycinków prasowych, fotokopii dokumentów itp.
Praca powinna posiadać przypisy i bibliografię.
Praca przesłana na konkurs powinna być pracą od początku do końca oryginalną. Zależy nam na tym, by opisywane wątki były odtworzone
i opisane przez samą młodzież. Autorzy, w trakcie pisania pracy, powinni zgłębić sztukę badania historycznego i pracy ze źródłem.
Pracę opisową należy przesłać do organizatora konkursu do 17 maja 2013 r.
Spośród nadesłanych projektów jury wybierze 6 prac, których autorzy przejdą do II etapu. Podsumowanie I etapu konkursu odbędzie się 14 czerwca 2013 r.

II etap

Warsztaty historyczno-filmowe, realizowane w współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Filmową, Telewizyjną i Teatralną w Łodzi. Efektem finalnym tego spotkania będzie nakręcenie etiud filmowych nawiązujących do tematu pracy konkursowej. Uczestnicy warsztatów przełożą temat na scenariusz filmowy,
a następnie spróbują swoich sił w roli reżysera i operatora.
Warsztaty rozpoczną się w lipcu 2013 r. Szczegółowa tematyka warsztatów zostanie przesłana wraz z potwierdzeniem udziału w konkursie.

Finał projektu, połączony z prezentacją wszystkich etiud, odbędzie się w listopadzie 2013 r. Etiudy, które muszą powstać z materiałów filmowych zrealizowanych w trakcie warsztatów, podlegają ocenie jury.
W trakcie gali finałowej jury przyzna główną nagrodę projektu.
Specjalną nagrodę przyzna również publiczność.

Harmonogram projektu

 • 10 – 11 listopada 2012 r. – ogłoszenie konkursu
 • 30 stycznia 2013 r. – terminarz zgłoszeń- przesłanie do organizatora kwestionariusza zgłoszeniowego z krótki opisem i uzasadnieniem wybranego tematu.
 • 17 maja 2013 r. – termin nadsyłania prac
 • 14 czerwca 2013 r. – podsumowanie I etapu projektu
 • Lipiec – październik 2013 r. – warsztaty filmowe i realizacja etiudy
 • listopad 2013 – prezentacja etiud

Strona projektu:
www.edukacja.muzhp.pl

Informacje pochodzą ze strony: http://www.cogito.com.pl

Kontakt

Muzeum Historii Polski
Senatorska 35
00-099 Warszawa
tel. 22 211 90 02
info@muzhp.pl
www.edukacja.muzhp.pl