Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie29
 • studenci79
 • absolwenci79
 • doktoranci16
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie14
 • artystyczne23
 • naukowe52
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie80
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia29
 • szkoła wyższa10
 • firma8
 • instytucja rządowa17
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

"Miś Uszatek zwiedza świat" – Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

organizator:

Przedszkole Publiczne w Strzyżowicach

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 10.12.2010

"Miś Uszatek zwiedza świat" – Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

Ogólnopolski konkurs Plastyczny „Miś uszatek zwiedza świat” organizowany jest przez Przedszkole Publiczne w Strzyżowicach.

Cele konkursu:

 • rozwijanie wyobraźni dziecięcej
 • inspirowanie do aktywności twórczej
 • integracja poprzez sztukę
 • rozwijanie zainteresowania dziedzictwem kulturowym poszczególnych państw

Tematem konkursu jest Miś Uszatek na tle charakterystycznych symboli wybranego państwa (na tle zabytków, w stroju wybranego państwa itp.). Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką (płaską) plastyczną. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 5 i 6 letnich. Format prac A-4. Ilość prac z jednej placówki: do 4 z każdej grupy wiekowej. Do 10 grudnia 2010 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po 27 grudnia 2010r.

Kryteria oceny:

 • pomysłowość
 • samodzielność wykonania prac
 • walory artystyczne
 • materiał użyty do wykonania prac

Każda praca powinna być opatrzona drukowaną metryczką z tyłu pracy w prawym dolnym rogu (imię i nazwisko autora, wiek, nazwa przedszkola i dokładny adres, telefon, e-mail, imię i nazwisko nauczyciela). Nauczyciele chcący otrzymać podziękowania proszeni są o załączenie zaadresowanej koperty zwrotnej ze znaczkiem.

Wszyscy laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o wygranej i sposobie wręczenia nagrody. Zwycięskie prace oraz lista laureatów zostaną zamieszczone na stronie placówki (www.przedszkole.strzyzowice.pl).

Dodatkowych informacji o konkursie udzielają organizatorzy pod numerem telefonu (32) 360 43 71, 668 960 389.

Informacje pochodzą ze strony www.blizejprzedszkola.pl

Kontakt

Przedszkole Publiczne w Strzyżowicach
ul. 1-go Maja 17
42-575 Strzyżowice
tel.: (32) 360 43 71

www.przedszkole.strzyzowice.pl