Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci36
 • absolwenci33
 • doktoranci5
 • naukowcy5
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie8
 • artystyczne15
 • naukowe24
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie38
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd16
 • inny5
Wróć do listy

Mikroprofesor’2010 – konkurs informatyczny

organizator:

Powiatowy Zespół Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 19.02.2010

Mikroprofesor’2010 – konkurs informatyczny

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych tj. liceów, techników, szkół policealnych, zasadniczych szkół zawodowych, po zarejestrowaniu się na stronie konkursu.
Rejestracji dokonywana jest poprzez wejście na stronę konkursu i wypełnienie formularza w dowolnym czasie. Organizatorzy nie potwierdzają mailem faktu zarejestrowania uczestnika. Uwaga! Uczestnik może zarejestrować się tylko raz, w przypadku stwierdzenia naruszenia tego warunku (posiadania przez uczestnika tzw. multikont), uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.

ETAP I:
1. W pierwszym etapie konkursu zarejestrowany uczestnik odpowiada na zadane pytania, które będą pojawiać się na stronie konkursu w poniedziałki, środy i piątki w różnych porach dnia nie wcześniej jednak niż 8.00 i nie później niż o 20.00. Czas emisji pytania (możliwości logowania) wynosi 2 godziny zegarowe, pora emisji jest każdorazowo losowana. Po zalogowaniu się uczestnik może odpowiedzieć na pytanie po czasie nie dłuższym niż 2 minuty.
2. Uczestnik po zalogowaniu wybiera jeden z dwóch proponowanych poziomów trudności pytania, przy czym za prawidłową odpowiedź uzyskuje odpowiednio:

Poziom podstawowy – 1 pkt.
Poziom trudny – 3 pkt.

3. Etap pierwszy rozpoczyna się 1 lutego 2010 a kończy 19 marca 2010r.
4. Lista wyników, na której uczestnik może porównać swoje osiągnięcia z innymi, będzie aktualizowana na bieżąco

ETAP 2:
1. Uczeń chcący wziąć udział w II etapie powinien nakręcić, zmontować i przysłać na podany adres – film fabularny w kategorii horror, komedia bądź science-fiction.
2. Uczestnictwo w etapie drugim jest nieobowiązkowe.
3. W etapie drugim komisja złożona z nauczycieli informatyki – członków Kapituły Konkursu, oceni prace nadesłane przez uczniów na adres:

Powiatowy Zespół Nr 2 Szkół Ogólnokształcących
Mistrzostwa Sportowego i Technicznych
ul. Bema 8 32-602 Oświęcim
z dopiskiem OKI’2010

Terminy:
1. Początek rejestracji uczestników: 11.01.2009, zakończenie rejestracji 19.02.2010
2. Czas trwania etapu I: 1.02.2010 – 19.03.2010
3. Termin nadsyłania prac konkursowych do etapu II: 11.01.2010 (po rejestracji) – 19.03.2010.
4. Finał konkursu: kwiecień 2010.

Informacje pochodzą ze strony www.pz2.edu.pl

Kontakt

Powiatowy Zespół Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych
ul. Bema 8
32-602 Oświęcim