Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci64
 • absolwenci66
 • doktoranci10
 • naukowcy10
 • inni35
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne3
 • literackie16
 • artystyczne23
 • naukowe38
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie68
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia25
 • szkoła wyższa5
 • firma9
 • instytucja rządowa11
 • samorząd32
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Międzynarodowy Konkurs Sztuki Złotniczej

organizator:

Galeria Sztuki w Legnicy

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 05.04.2017
wartość nagrody: 10 000 zł

Międzynarodowy Konkurs Sztuki Złotniczej

Celem konkursu jest szeroka prezentacja najnowszych dokonań współczesnej sztuki biżuterii. Prace winny być biżuterią w szerokim znaczeniu, zawierać oryginalną koncepcję twórczą oraz reprezentować wysoki poziom artystyczny i wykonawczy. Organizatorzy nie stawiają żadnych ograniczeń co do zastosowanych materiałów i technik, ale nawiązując do ponad 30-letniej
tradycji konkursu oczekuje się użycia w pracy srebra.

Konkurs jest otwarty dla wszystkich artystów z Polski i zagranicy. Do konkursu można zgłaszać dowolną ilość prac, które:

 • są własnością artysty w rozumieniu praw autorskich,
 • zostały zgłoszone pod nazwiskiem autora,
 • można umieścić w polu ekspozycyjnym o wymiarach 35 x 35 x 25 cm (po konsultacji z organizatorami wyjątkowo dopuszcza się możliwość przyjęcia pracy o pozaregulaminowych wymiarach).

Artysta deklarujący swój udział w wystawie zobowiązany jest do: osobistego dostarczenia lub przesłania na własny koszt prac (w opakowaniu wykluczającym uszkodzenie i nadającym się do wielokrotnego użycia), wraz z kompletnie wypełnioną fakturą i zgłoszeniem, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 kwietnia 2017 r.
Nadesłane prace otwierane będą komisyjnie. Prace niezakwalifikowane zostaną odesłane do końca września 2017 r. na koszt autora zgodnie z jego dyspozycją na załączonym
druku zgłoszeniowym.W związku z planowanymi przeniesieniami wystawy prace zakwalifikowane do wystawy pozostaną do dyspozycji Organizatorów do lipca 2018 r., następnie zostaną odesłane na koszt uczestnika do końca sierpnia 2018 r. wraz z dokumentacją ich prezentacji.

Prace oceniać będzie międzynarodowe jury. Posiedzenie jury odbędzie się w dniach 11 – 12 kwietnia 2017 roku. Autorska interpretacja tematu będzie podstawowym kryterium, według którego jury dokona kwalifikacji prac na wystawę i przyzna nagrody regulaminowe. Dopuszczalne jest opatrzenie prac krótkim autorskim komentarzem, który zostanie umieszczony w katalogu.Werdykt jury jest ostateczny. Droga prawna jest zamknięta.
Lista osób zakwalifikowanych do wystawy zamieszczona zostanie na stronie Legnickiego Festiwalu SREBRO (www.silver.legnica.pl) do 28 kwietnia 2017 roku.

NAGRODY Regulaminowe

 • Grand Prix 10.000 PLN + 1 kg srebra
 • II Nagroda 5.000 PLN + 1 kg srebra
 • Nagroda Prezydenta Miasta Legnicy 3.000 PLN + 1 kg srebra
 • Nagroda Galerii Sztuki w Legnicy wystawa indywidualna z katalogiem o wartości 4.500 PLN
 • Nagroda Specjalna Organizatorów za odwagę, nowatorstwo, bezkompromisowość bądź dowcip wypowiedzi twórczej statuetka „Srebrna Ostroga” + 1 kg srebra

Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród. Tradycją konkursu jest to, że laureaci trzech pierwszych nagród przekazują nagrodzoną pracę (jedno dzieło) na rzecz Organizatora do tworzonej przez niego stałej, pierwszej w Polsce, Międzynarodowej Kolekcji Współczesnej Sztuki Złotniczej.

Pełna dokumentacja konkursu znajduje się na stronie Organizatora oraz w załącznikach poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: silver.legnica.pl

Kontakt

Galeria Sztuki w Legnicy
pl. Katedralny 1
59-220 Legnica
tel. 76 862 09 10, 862 06 94
silver@galeria.legnica.pl; galeria@galeria.legnica.pl
www.silver.legnica.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

formularz
regulamin