Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci60
 • absolwenci61
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni34
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie13
 • muzyczne4
 • sportowe1
 • artystyczne28
 • naukowe34
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie66
 • międzynarodowe4
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia2
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • szkoła wyższa5
 • firma10
 • instytucja rządowa5
 • samorząd29
 • inny4
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Międzynarodowy Konkurs Plakatu z okazji 100-lecia PKOl

organizator:

Polski Komitet Olimpijski, Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej, ASP w Warszawie

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 10.08.2019
termin rozstrzygnięcia: 30.09.2019
liczba nagród: 6
wartość nagrody: 15000 zł
pula nagród: 39000 zł

Międzynarodowy Konkurs Plakatu z okazji 100-lecia PKOl

Polski Komitet Olimpijski we współpracy ze Stowarzyszeniem Twórców Grafiki Użytkowej oraz Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie ogłaszają rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń do Międzynarodowego Konkursu Plakatu. Wydarzenie jest organizowane w ramach obchodów 100. rocznicy powstania Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz nawiązuje do bogatej tradycji polskiego plakatu sportowego.

Sport, a szczególnie dążenie do mistrzostwa olimpijskiego jako najwyższej formy humanistycznej doskonałości, stały się ważnym i szeroko podejmowanym tematem, tworząc z czasem tradycję plakatu sportowego.

Ideą Konkursu jest odwołanie się do postaci olimpijczyka jako bohatera wyobraźni zbiorowej oraz do humanistycznych wartości sportu olimpijskiego, takich jak: dążenie do doskonałości, szacunku, uczciwości, solidarności, wspólnotowości, zachowania godności ludzkiej, wzajemnego zrozumienia, pokojowego współzawodnictwa, radości płynącej z wysiłku sportowego. Warto z okazji 100-lecia powstania Polskiego Komitetu Olimpijskiego popularyzować te wartości w świadomości społecznej oraz dążyć do utrwalenia kulturowego dziedzictwa igrzysk olimpijskich.

W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie. Prace składane w Konkursie muszą być dziełami oryginalnymi, dotychczas niepublikowanymi oraz niezgłaszanymi do innego Konkursu. Praca musi być autorstwa jednej osoby fizycznej (nie może być dziełem współautorskim).

Projekty wraz ze skanem wypełnionej i podpisanej Karty zgłoszenia należy przesłać w postaci pliku cyfrowego do dnia 10 sierpnia 2019.

Pliki cyfrowe z pracą konkursową należy przesłać na adres e-mail: plakat@pkol.pl.

Jury przyzna następujące nagrody:
─ I nagroda – 15 000 zł,
─ II nagroda – 10 000 zł,
─ III nagroda – 5 000 zł,
oraz trzy wyróżnienia – po 3 000 zł każde.

Przez przesłanie pracy, jej Autor wyraża zgodę na jej nieodpłatną publikację na stronie internetowej www.olimpijski.pl, z podaniem imienia i nazwiska Autora oraz tytułu dzieła, a także daty jego powstania oraz jego opisu.

Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora: www.olimpijski.pl do 30 września 2019 roku oraz ogłoszone podczas uroczystości, która odbędzie się terminie wskazanym przez Organizatora, ale nie później niż do końca 2019 roku.

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa znajdują się w załączniku poniżej.

Informacje pochodzą ze strony www.olimpijski.pl.

Kontakt

Polski Komitet Olimpijski
ul. Wybrzeże Gdyńskie 4
01-531 Warszawa
tel. (22) 560 37 00
pkol@pkol.pl
www.olimpijski.pl

Dokumenty

do pobrania