Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie7
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie58
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Międzynarodowy Konkurs Graficzny pt. Człowiek robot

organizator:

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 10.04.2015

Międzynarodowy Konkurs Graficzny pt. Człowiek robot

Konkurs jest organizowany przez Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie we współpracy z Małopolskim Klastrem Poligraficznym.
Konkurs jest adresowany do do uczniów szkół ponadgimnazjalnych – techników i liceów ogólnokształcących w kraju i za granicą.
W roku 2015 prace konkursowe powinny mieć formę plakatu o zawartości merytorycznej i parametrach technicznych opisanych poniżej.
Plakat pt. „Człowiek robot” powinien wywołać u odbiorcy refleksję – pozytywną bądź negatywną – wobec wszelkich zjawisk związanych z cyfryzacją społeczeństwa.
Można założyć, że plakat stanowić będzie część kampanii społecznej, która ma uświadomić młodzieży zagrożenia związane z cyfryzacją społeczeństwa (np. problem ochrony danych osobowych i tożsamości jednostki, wojna cybernetyczna, wykluczenie cyfrowe, wykluczenie informacyjne, uzależnienia od komputera, gier, Internetu itp.) lub wypromować pozytywne skutki cyfryzacji (przyspieszenie postępu technologicznego, sieci i telekonferencje naukowe, szybszy dostęp do informacji, w tym ze źródeł niezależnych, cyfryzacja i udostępnianie zasobów bibliotecznych, muzealnych i archiwów, systemy ostrzegania przed kataklizmami, e-learning, praca zdalna itp.).
Merytorycznie praca może mieć charakter ogólny lub skoncentrowany na wybranym wąskim temacie powiązanym z cyfryzacją.
Nagrody:
nagroda główna: laptop Sony Vaio
nagroda za 2 miejsce: tablet Samsung Tab 4
nagroda za 3 miejsce: tablet Samsung Tab 3
Ponadto nagrodzone prace zostaną wyemitowane na CityScreen-ach w Krakowie.
Prace konkursowe w postaci plików PDF należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 10.04.2015 r. na adres konkurszspk@gmail.com
Szczegóły na stronie internetowej: www.zspk.info (w zakładce: konkursy / konkurs graficzny).
Jury podczas obrad 15.04.2015r. wyłoni trzech laureatów konkursu.
Informacje pochodzą ze strony: www.zspk.info

Kontakt

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza
31-610 Kraków
os. Tysiąclecia 38

konkurszspk@gmail.com
www.zspk.info