Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie13
 • studenci29
 • absolwenci27
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne1
 • sportowe1
 • artystyczne16
 • naukowe15
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie29
 • międzynarodowe3
 • mazowieckie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia5
 • szkoła wyższa3
 • firma9
 • instytucja rządowa6
 • samorząd9
Wróć do listy

Międzynarodowy Konkurs Graficzny na Ekslibris. Gliwice 2010

organizator:

Miejska Biblioteka Publiczna

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.05.2010

Międzynarodowy Konkurs Graficzny na Ekslibris. Gliwice 2010

Celem konkursu jest przegląd i prezentacja najnowszych osiągnięć w dziedzinie ekslibrisu.
Konkurs ma charakter otwarty.

Warunki uczestnictwa

– Prace zgłoszone na konkurs mają pełnić funkcję ekslibrisu, tj. powinny zawierać formułę „ex libris” (lub jej zamiennik) integralnie związaną z polem kompozycji oraz dedykację złożoną z pełnego imienia inazwiska właściciela lub nazwy instytucji. W przypadku zastosowania inicjałów lub skrótów należy podać ich rozwinięcie na odwrocie ekslibrisu.
– Uczestnik może zgłosić dowolną liczbę prac w 2 sygnowanych odbitkach autorskich, wykonanych w latach 2007-2010 w dowolnej technice graficznej (również offsetowej i komputerowej).
– Artyści biorący udział w konkursie po raz pierwszy mogą przysłać prace powstałe również przed 2007 r.
– Wymiary prac nie mogą być większe niż 14 x 14 cm.
– Na odwrocie każdej odbitki należy podać:

– imię i nazwisko autora,
– wymiary pracy,
– technikę graficzną,
– rok wykonania,
– rozwinięcie użytych inicjałów lub skrótów.

– Do prac należy dołączyć czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia, którą można pobrać ze strony organizatora: www.biblioteka.gliwice.pl
– Organizatorzy proszą o załączenie krótkiej informacji biograficznej o autorze.

Termin nadsyłania prac
Prace należy nadsyłać do 15 maja 2010 r. na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Kościuszki 17
44-100 Gliwice
Skr. poczt. 109

z dopiskiem:
VIII Międzynarodowy Konkurs Graficzny na Ekslibris

Prace otrzymane po wyznaczonym terminie nie będą brały udziału w konkursie.

Informacje pochodzą ze strony www.biblioteka.gliwice.pl

Kontakt

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Kościuszki 17
44-100 Gliwice