Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci78
 • absolwenci78
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni33
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne2
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie77
 • międzynarodowe3
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd28
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Międzynarodowy Konkurs Graficzny na Ekslibris. Gliwice 2010

organizator:

Miejska Biblioteka Publiczna

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.05.2010

Międzynarodowy Konkurs Graficzny na Ekslibris. Gliwice 2010

Celem konkursu jest przegląd i prezentacja najnowszych osiągnięć w dziedzinie ekslibrisu.
Konkurs ma charakter otwarty.

Warunki uczestnictwa

– Prace zgłoszone na konkurs mają pełnić funkcję ekslibrisu, tj. powinny zawierać formułę „ex libris” (lub jej zamiennik) integralnie związaną z polem kompozycji oraz dedykację złożoną z pełnego imienia inazwiska właściciela lub nazwy instytucji. W przypadku zastosowania inicjałów lub skrótów należy podać ich rozwinięcie na odwrocie ekslibrisu.
– Uczestnik może zgłosić dowolną liczbę prac w 2 sygnowanych odbitkach autorskich, wykonanych w latach 2007-2010 w dowolnej technice graficznej (również offsetowej i komputerowej).
– Artyści biorący udział w konkursie po raz pierwszy mogą przysłać prace powstałe również przed 2007 r.
– Wymiary prac nie mogą być większe niż 14 x 14 cm.
– Na odwrocie każdej odbitki należy podać:

– imię i nazwisko autora,
– wymiary pracy,
– technikę graficzną,
– rok wykonania,
– rozwinięcie użytych inicjałów lub skrótów.

– Do prac należy dołączyć czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia, którą można pobrać ze strony organizatora: www.biblioteka.gliwice.pl
– Organizatorzy proszą o załączenie krótkiej informacji biograficznej o autorze.

Termin nadsyłania prac
Prace należy nadsyłać do 15 maja 2010 r. na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Kościuszki 17
44-100 Gliwice
Skr. poczt. 109

z dopiskiem:
VIII Międzynarodowy Konkurs Graficzny na Ekslibris

Prace otrzymane po wyznaczonym terminie nie będą brały udziału w konkursie.

Informacje pochodzą ze strony www.biblioteka.gliwice.pl

Kontakt

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Kościuszki 17
44-100 Gliwice