Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci81
 • absolwenci80
 • doktoranci18
 • naukowcy17
 • inni39
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne1
 • artystyczne30
 • naukowe48
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie79
 • międzynarodowe9
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie2
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa4
 • firma15
 • instytucja rządowa16
 • samorząd34
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Międzynarodowy Konkurs Fotografii Zestaw 2018

organizator:

Świdnicki Ośrodek Kultury

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.06.2018
wartość nagrody: 5000 zł

Międzynarodowy Konkurs Fotografii Zestaw 2018

W konkursie biorą udział wyłącznie zestawy, cykle prac. Konkurs jest dostępny dla wszystkich fotografujących. Jeden autor może nadesłać do 4 zestawów w każdym dziale.

Na odwrocie każdej pracy należy podać kolejno:
– imię i nazwisko autora,
– dokładny adres,
– e-mail,
– tytuł działu,
– numer kolejny zestawu zgodny z dołączoną kartą zgłoszenia,
– tytuł zestawu
– kolejność prac w zestawie lub jego układ graficzny na osobnej kartce

Prace w sztywnych opakowaniach należy przesyłać na adres:
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Franciszkańska 18, 58-100 Świdnica
z dopiskiem: ZESTAW 2018

Organizatorzy zapewniają zwrot prac w tych samych opakowaniach. Organizatorzy zapewniają sobie prawo do bezpłatnego reprodukowania i publikowania zdjęć w
katalogu, prasie, telewizji i internecie. Prace nagrodzone pozostają wyłączną własnością autorów. Jury ma prawo do innego podziału nagród. Warunki konkursu mają moc postanowień umownych obowiązujących organizatorów i Uczestników konkursu.

Nadesłane prace są równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich oraz majątkowych do zdjęcia. Nadsyłając prace na konkurs, autor oświadcza, że prawa osób trzecich
zostały wyjaśnione a autor prac posiada stosowne zezwolenie na wykorzystanie wizerunku osób  utrwalonych na fotografiach. (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. Nr 24 z późn. zmianami). Autor zdjęcia akceptuje warunki regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) na potrzeby konkursu.

DZIAŁ I
FOTOGRAFIA REPORTAŻOWA
Fotograficzna rejestracja czasu i miejsca w którym żyjemy. Ważne problemy społeczne. Osobisty stosunek autora do rzeczywistości. Reportaż, dokument, fotografia publicystyczna. Format całego zestawu prac nie większy niż 70 x 100 cm.

DZIAŁ II
FOTOGRAFIA POSZUKUJĄCA
Poszukiwanie nowych środków wyrazu fotograficznego otaczającego nas świata, ludzi, myśli, doznań, wrażeń itp. Rozważania formalne, poszukiwania w obszarach struktury obrazu fotograficznego, wizualnej rzeczywistości. Format zestawu prac nie większy niż 70 x 100 cm.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
– Każdy autor prac zakwalifikowanych do ekspozycji otrzyma dyplom uczestnictwa i katalog zwystawy.
– Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają bezpłatnie katalog z wystawy.

KARTA ZGŁOSZENIA
Imię i Nazwisko
Adres
Dział „Fotografia Reportażowa”
Tytuły prac
1.
2.
3.
4.
Dział „Fotografia Poszukująca’
Tytuły prac
1.
2.
3.
4.

TERMINARZ

 • Ostateczny termin przyjmowania prac do 30.06.2018 r.
 • Posiedzenie Jury do 15.08.2018 r.
 • Zawiadomienie o wynikach do 25.08.2018 r. – www.sok.com.pl
 • Ekspozycja wystawy wrzesień-październik 2018 r.
 • Zwrot wszystkich prac wraz z katalogiem z wystawy do 31.01.2019 r.

NAGRODY
GRAND PRIX „ZESTAW 2017” MEDAL + 5.000 zł
DZIAŁ I FOTOGRAFIA REPORTAŻOWA
I NAGRODA – 1.500 zł
II NAGRODA-1.000 zł
DZIAŁ II FOTOGRAFIA POSZUKUJĄCA
I NAGRODA – 1.500 zł
II NAGRODA-1.000 zł

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela: Świdnicki Ośrodek Kultury tel. 74/8515657, 74/852 29 78, sok@sok.com.pl.

Informacje pochodzą ze strony: www.sok.com.pl

Kontakt

Świdnicki Ośrodek Kultury
Rynek 43
58-100 Świdnica
tel. 74/8515657, 74/852 29 78
sok@sok.com.pl
www.sok.com.pl