Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie27
 • studenci76
 • absolwenci76
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie76
 • międzynarodowe2
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Międzynarodowy konkurs fotografii otworkowej

organizator:

Justyna Komar

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.06.2011

Międzynarodowy konkurs fotografii otworkowej

Serwis internetowy Fotografia Otworkowa, przy współpracy serwisu internetowego Slow Photography, zaprasza do udziału w międzynarodowym konkursie fotografii otworkowej. Patronem medialnym Konkursu jest internetowy magazyn o fotografii – Fotopolis.

Celem konkursu jest

 • popularyzacja fotografii otworkowej
 • zainteresowanie twórców i odbiorców fotografii tym specyficznym gatunkiem
 • integracja środowiska fotografów otworkowych
 • stworzenie banku zdjęć wykonanych techniką otworkową
 • możliwość zaprezentowania prac i konfrontacji z innymi uczestnikami

Konkurs ma zasięg ogólnoświatowy. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz ich najbliżsi krewni.

Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących. Udział w konkursie jest płatny. Opłata wynosi:

 • od uczestnika zamieszkałego na terenie Polski – 35 zł
 • od uczestnika zamieszkałego w Czechach – 200 koron czeskich
 • od uczestnika zamieszkałego na terenie krajów strefy euro – 10 euro
 • od uczestnika zamieszkałego w pozostałych krajach – 12 dolarów USA lub 10 euro

Opłata za uczestnictwo nie podlega zwrotowi.

Osoby pragnące wziąć udział w konkursie, a mieszkające w krajach, które ograniczają możliwość międzynarodowych płatności, proszone są o kontakt z Organizatorem; e-mail: info@pinhole.com.pl.

Konkurs nie ma określonej tematyki; można nadsyłać dowolne prace, wykonane techniką otworkową. Prace nie mogą być w żaden sposób modyfikowane cyfrowo, z wyjątkiem wywoływania RAW-ów, dopasowania poziomów i kadrowania. Nie można dokonywać fotomontaży, dozwolona jest wielokrotna ekspozycja.

Format prac: krótszy bok nie mniej niż 20 cm, dłuższy bok nie więcej niż 60 cm. Jeden uczestnik może złożyć nie więcej niż 5 pojedynczych fotografii lub 4 pojedyncze fotografie plus jeden cykl, składający się z nie więcej niż pięciu fotografii, który będzie traktowany jako jedna praca.

Na konkurs należy nadsyłać wyłącznie fotografie spełniające następujące warunki:

 • każda fotografia powinna być oznaczona na odwrocie godłem (pseudonimem artystycznym) i kolejnym numerem. Może też być zatytułowana
 • do fotografii należy dołączyć zaklejoną kopertę, oznaczoną tym samym godłem (pseudonimem artystycznym), zawierająca wypełnioną kartę zgłoszenia, która jest załącznikiem do niniejszego regulaminu
 • jeśli na fotografiach znajdują się inne osoby niż Uczestnik chyba, że te inne osoby będą jedynie stanowić szczegół całości takiej jak zgromadzenie czy publiczna impreza, Uczestnik jest zobowiązany dołączyć oświadczenie tych osób o wyrażeniu zgody na wykorzystanie i publikację ich wizerunku w fotografiach nadsyłanych na Konkurs
 • fotografie nie powinny w jakikolwiek sposób naruszać praw osób trzecich, a zwłaszcza praw autorskich – odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich ponosić będą Uczestnicy, a Organizatorowi przysługiwać będą roszczenia zwrotne do Uczestników
 • fotografie nie powinny w jakikolwiek sposób naruszać zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów

Nagrody i wyróżnienia w konkursie:

 • za zajęcie pierwszego miejsca – fotograficzny aparat otworkowy Omfman 612m
 • 5 wyróżnień – album z fotografiami otworkowymi Ryszarda Karczmarskiego Dotyk Światła
 • 5 wyróżnień dla autorów polskojęzycznych, ufundowanych przez Polskie Wydawnictwo Fotograficzne – książki Witolda Dederko Sztuka fotografowania
 • dodatkowo, Jury dokona wyboru prac, które – jako wyróżnione – będą zaprezentowane na wystawie pokonkursowej oraz zamieszczone w katalogu
 • wystawa pokonkursowa będzie również prezentowana w ramach festiwalu fotografii otworkowej OFFO 2011

Prace należy nadsyłać na adres:

Justyna Komar
Poste Restante
UP Bielsko-Biala 1
43-300 Bielsko-Biała

do dnia 15 czerwca 2011r. Data stempla pocztowego nie będzie brana pod uwagę.

Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 10 lipca 2011r.

Informacje pochodzą ze strony www.fotografiaotworkowa.pl

Kontakt

Justyna Komar
.
43-300 Bielsko-Biała

info@pinhole.com.pl
www.fotografiaotworkowa.pl