Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie58
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Międzynarodowy Konkurs Filmowy pn. Natura tworzy, człowiek niszczy

organizator:

Nowogardzki Dom Kultury

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 26.02.2010

Międzynarodowy Konkurs Filmowy pn. Natura tworzy, człowiek niszczy

Konkurs odbywa się w ramach XI Ogólnopolskiego i VII MiędzynarodowegoO Festiwalu Filmów Ekologicznych im. Macieja Łukowskiego„EKOFILM®” Nowogard’ 2010.

Celem Festiwalu jest przegląd twórczości filmowej w dziedzinie krótkiego metrażu: filmów poświęconych problemom ekologii, ochrony środowiska, zagrożeniom i koegzystencji człowieka ze światem przyrody.

Warunki uczestnictwa:

1. Do konkursu mogą być zgłoszone filmy: dokumentalne, animowane, fabularyzowane, a także inne formy krótkiego metrażu, których czas projekcji nie przekracza 50 minut. W wyjątkowych przypadkach filmy o czasie projekcji dłuższym niż 50 minut (do 60 min.), wyróżniające się szczególnymi walorami poznawczymi, mogą być dopuszczone do projekcji konkursowych na wniosek przewodniczącego Komisji Selekcyjnej – po zatwierdzeniu wniosku przez Dyrektora Festiwalu.
2. W konkursie mogą brać udział filmy zrealizowane po 30.03.2008 r.
3. O dopuszczeniu filmu do udziału w projekcjach konkursowych decyduje Komisja Selekcyjna.
4. Filmy zgłoszone do selekcji winny posiadać akceptację stron (reżyser, producent)
5. Ocena filmów przez Komisję Selekcyjną odbędzie się do dnia 12.03.2010 r.
6. Organizator przyjmuje zgłoszenia filmów do selekcji na kasetach video w technice VHS i SVHS oraz systemach: PAL, SECAM, a także na płytach CD i DVD.
7. Warunkiem dopuszczenia filmu jest przesłanie wypełnionej dokładnie (pismem  drukowanym) karty zgłoszenia. Karta zgłoszenia wraz z załącznikami, zgłoszeniem filmów oraz kasety video( lub inne nośniki) powinny być nadesłane w terminie do dnia 26.02.2010 r. na adres:

XI Ogólnopolski i VII Międzynarodowy Festiwal Filmów Ekologicznych
im. Macieja Łukowskiego „EKOFILM”® Nowogard’2010
72 – 200 Nowogard, Plac Wolności 7   

Pracami związanymi z organizacją i przebiegiem Festiwalu kieruje:
Mirosława Przybyłek – Dyrektor Festiwalu

Informacje pochodzą ze strony: www.ndk.pl

Kontakt

Nowogardzki Dom Kultury
Plac Wolności 7
72 – 200 Nowogard
(091) 39 26 264; 39 26 283