Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie16
 • studenci62
 • absolwenci60
 • doktoranci22
 • naukowcy10
 • inni27
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie16
 • artystyczne22
 • naukowe37
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie54
 • międzynarodowe8
 • łódzkie1
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • szkoła wyższa7
 • firma5
 • instytucja rządowa16
 • samorząd23
 • inny1
Wróć do listy

Międzynarodowy konkurs dla dzieci i młodzieży "Muzealne Spotkania z Fotografią"

organizator:

Dział Oświatowy Muzeum w Koszalinie

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 12.06.2012

Międzynarodowy konkurs dla dzieci i młodzieży "Muzealne Spotkania z Fotografią"

Międzynarodowy konkurs dla dzieci i młodzieży „MUZEALNE SPOTKANIA Z FOTOGRAFIĄ”

Cel konkursu:
1. Możliwie szerokie włączenie muzeów do procesu kształcenia szkolnego
2. Wyrobienie wśród dzieci i młodzieży potrzeby obcowania z muzeum
3. Rozbudzanie aktywności uczniów przy wykorzystaniu procesu edukacji regionalnej
4. Rozwijanie osobistych zainteresowań dzieci i młodzieży, ich wrażliwości estetycznej oraz
indywidualnych zdolności twórczych
5. Prezentacja twórczego spojrzenia młodego pokolenia na muzea.

Warunki uczestnictwa:
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych pod warunkiem nieukończenia 20 roku życia.

 • Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie, którzy podczas wizyty w muzeum wykonali fotografie przedstawiające muzealne wystawy albo ich fragmenty (pojedyncze eksponaty, zestawy zabytków), zaplecze muzeum (pracownie naukowe, konserwatorskie itp.), a także budynki muzeów, elementy ich architektury, otoczenia lub zabytki zgromadzone w muzeach na wolnym powietrzu.Każdy autor może nadesłać 5 samodzielnie wykonanych fotografii.
 • Do konkursu mogą przystąpić także dzieci i młodzież przedstawiająca w formie reportażu, felietonu lub eseju fotograficznego swoje spotkanie z muzeum (lekcję muzealną, zajęcia w muzealnej pracowni fotograficznej, wycieczkę do muzealnego skansenu itp.)
 • Udział w konkursie mogą również wziąć uczniowie, którzy przygotowali multimedialny fotoreportaż (fotokast) tematycznie związany z muzeum.Czas trwania fotokastu nie może przekraczać 3 minut. Każdy autor może nadesłać 1 samodzielnie wykonany fotokast.

Wskazane jest nadsyłanie prac poprzez szkoły, instytucje i organizacje pośredniczące w przeprowadzeniu konkursu (przesyłka powinna być sztywno opakowana). Na odwrocie każdej fotografii należy czytelnie podać: imię i nazwisko autora, wiek, tytuł pracy lub zestawu wielozdjęciowego, nazwę i adres szkoły, placówki prowadzącej zajęcia fotograficzne albo organizacji propagującej fotografię, imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna oraz dopisek „MSzF 2012”.

 • Do zdjęć należy dołączyć czytelnie wypełniony druk zgłoszenia uczestnictwa.
 • Do fotografii cyfrowych należy również dołączyć ich wersję elektroniczną zapisaną w oryginalnej wielkości i rozdzielczości, w formacie JPG lub TIF
 • Do multimedialnego fotoreportażu należy dołączyć czytelnie wypełniony druk „Zgłoszenie uczestnictwa – fotokast”.

Fotografie z chwilą nadesłania przejdą na własność organizatorów.

Terminarz konkursu
1. Nadsyłanie prac do 12.06.2012 r.
2. Ocena jury do 14.07.2012 r.
3. Zawiadomienie o werdykcie jury do 8.08.2012 r.
4. Otwarcie wystawy połączone z wręczaniem nagród – 20.09.2012 r.
5. Plener fotograficzny dla dzieci i młodzieży oraz seminarium dla nauczycieli i opiekunów 20-23.09.2012 r. (udział w plenerze biorą nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy oraz ich nauczyciele)

Regulamin konkursu dostępny na stronie:www.muzeum.koszalin.pl

Informacje pochodzą ze strony:www.muzeum.koszalin.pl

Kontakt

Dział Oświatowy Muzeum w Koszalinie
ul. Młyńska 37/39
75-420 Koszalin
tel. 94 343 20 11
mwk@px.pl
www.mszf.px.pl