Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie21
 • studenci70
 • absolwenci69
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni35
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie13
 • muzyczne2
 • artystyczne26
 • naukowe39
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie67
 • międzynarodowe6
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia25
 • szkoła wyższa1
 • firma13
 • instytucja rządowa15
 • samorząd30
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Międzynarodowy Konkurs Cyfrowej Fotokreacji CYBERFOTO

organizator:

Regionalny Ośrodek Kultury

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 10.04.2013

Międzynarodowy Konkurs Cyfrowej Fotokreacji CYBERFOTO

Konkurs jest dostępny dla wszystkich fotografujących. Ma on na celu promocję fotografii cyfrowej jako sztuki o szczególnym ładunku kulturotwórczym oraz pokazanie możliwości cyfrowej kreacji obrazu fotograficznego.
ZASADY KONKURSU:
Materiałem wyjściowym do przetworzeń cyfrowych jest tradycyjna fotografia, bądź fotografia wykonana metodą cyfrową.
Prace /min. format 21×30, A-4/ w postaci wydruku lub odbitki fotograficznej  należy przesłać
w usztywnionych kopertach.
Każdą pracę należy czytelnie opisać na odwrotnej stronie podając:
– imię i nazwisko (lub godło)
– tytuł pracy
Do prac należy dołączyć w zamkniętej kopercie wypełnioną kartę zgłoszenia ze strony www.cyberfoto.czest.pl/ oraz informację, w jakim programie praca powstała. Prace nie opisane, bez karty zgłoszenia nie będą oceniane.
Nagrodzone i wyróżnione prace przechodzą na własność organizatora, pozostałe prace będą zwrócone autorom. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji i publikacji prac konkursowych  w katalogu oraz w środkach masowego przekazu.
W konkursie mogą brać udział wyłącznie prace do tej pory niepublikowane i nienagradzane.
Uczestnictwo w konkursie jest płatne. Opłata od każdego autora wynosi 50 zł. – konto ING Bank Śląski   O/Częstochowa 23105011421000000501623847. Brak wpłaty za uczestnictwo do dnia 10 kwietnia 2013 r. wyklucza autora z konkursu. Prosimy o dołączenie kserokopii wpłaty.
Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 10 kwietnia 2013 roku (decyduje data na stemplu pocztowym) na adres:
Regionalny Ośrodek Kultury, ul. Ogińskiego 13a, 42-200 Częstochowa z dopiskiem „CYBERFOTO”.
Ocena prac odbędzie się 12 kwietnia 2013 r., zaś otwarcie wystawy 26 kwietnia 2013 o godz.18.00 w Galerii ART-FOTO  w Częstochowie.
NAGRODY:
I NAGRODA  2500 zł.
II NAGRODA 1500 zł.
III NAGRODA  800 zł.
Oraz trzy wyróżnienia po 400 zł
Informacje pochodzą ze strony www.slaskie.pl/

Kontakt

Regionalny Ośrodek Kultury
ul. Ogińskiego 13a
42-200 Częstochowa
Tel. /0-34/ 324-46-51
rok@rok.czestochowa.pl
www.cyberfoto.czest.pl , http://www.rok.czestochowa.pl/