Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie26
 • studenci54
 • absolwenci50
 • doktoranci13
 • naukowcy7
 • inni35
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie19
 • artystyczne29
 • naukowe27
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie54
 • międzynarodowe10
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa5
 • firma8
 • instytucja rządowa16
 • samorząd21
 • inny1
Wróć do listy

Międzynarodowy konkurs architektoniczny na Muzeum Historii Polski w Warszawie

organizator:

.

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.06.2009

Międzynarodowy konkurs architektoniczny na Muzeum Historii Polski w Warszawie

Warunki aplikacji

Warunki uczestnictwa w konkursie

Przedmiotem pracy konkursowej jest opracowanie koncepcji z elementami projektu Muzeum Historii Polski w Warszawie, spełniającymi wymagania określone w rozdziale III „Program i zadanie konkursowe”.

Celem konkursu jest podjęcie decyzji o wyborze projektu do realizacji i o sposobie kontynuacji inwestycji oraz o udzieleniu zamówienia na podstawie rekomendacji jury konkursu.

Konkurs adresowany jest do wszystkich osób spełniających wymagania uczestnictwa, posiadających wiedzę z dziedziny organizowania przestrzeni oraz zdolność rozwiązania zadania i jego prezentacji w zakresie i w for-mie pracy konkursowej spełniającej wymagania określone w rozdziale III „Program i zadanie konkursowe”.

Zadanie konkursowe
Zadaniem w I-etapie jest rozwiązanie koncepcji architektonicznej weryfikującej programowo-przestrzenne założenia inwestycji i wyznaczającej kierunek opracowania projektu w II-etapie konkursu. Zadaniem w II-etapie jest rozwiązanie na podstawie koncepcji z I-etapu wybranych elementów projektu, weryfikujących standardy inwestycji i wyznaczających kierunek przygotowania obiektu MHP do realizacji.

 

Informacje pochodzą ze strony www.ppp.pwpw.pl

 

Sekretariat konkursu

01-209 Warszawa
ul. Hrubieszowska 6a
tel. (22) 211 90 02
fax (22) 211 90 33
e-mail: competition@muzhp.pl
muzhp.pl/competition

Kontakt

.
.
.