Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci78
 • absolwenci78
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni33
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne2
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd28
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Międzynarodowe Triennale Rysunku Studenckiego

organizator:

Akademia Sztuk Pięknych, MTRS

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 10.12.2016
wartość nagrody: 5000 zł

Międzynarodowe Triennale Rysunku Studenckiego

Ruszyła druga edycja Międzynarodowego Triennale Rysunku Studenckiego. Zorganizowany w 2014 roku w Katowicach przez Akademię Sztuk Pięknych pod każdym względem zdał egzamin jako prezentacja konfrontująca oblicza rysunku w uczelniach artystycznych w kraju i za granicą. Pokazał w swej różnorodności wielki potencjał drzemiący w dyscyplinie; możliwości przełamywania swego terytorium i odkrywania nowych terenów. Zakres tematyczny prac i bogactwo stylistyk przełamywały tradycje akademickie, poszukując rysunku wyzwolonego z obciążeń, idącego własnym tropem.

Taki obraz rysunku zdecydowanie broni jego kluczowej funkcji, jaką jest podstawa doświadczania twórczego, zwłaszcza w programach uczelni artystycznych. Jest gwarantem swobodnego, autentycznego rozwoju młodych artystów w poszukiwaniu własnego języka, w konstruowaniu własnej tożsamości artystycznej, wolnej od uzależnień i głosów z zewnątrz. Kontynuacja Międzynarodowego Triennale Rysunku Studentów stała się bezwzględną koniecznością.

ZAŁOŻENIA
W konkursie mogą brać udział studenci wyższych szkół artystycznych z Polski i z zagranicy. Kwalifikacji prac na wystawę będą podlegać manualne dzieła rysunkowe, wykonane w technice dowolnej na cienkim podłożu (np. papier, folia…), których dłuższy bok nie przekracza 140 cm. Prace na twardych podkładach (płyta, deska, blejtram, szkło..), jak i rysunki oprawione w szyby nie będą kwalifikowane. Organizator nie dopuszcza do konkursu prac wykonanych technikami komputerowymi.
Każdy uczestnik może nadesłać do trzech prac powstałych w trakcie studiów, w uczelni bądź poza nią, w latach 2015–2016. W konkursie mogą brać udział również absolwenci – dyplomanci z 2016 roku.

Kwalifikacja prac do konkursu ma charakter dwustopniowy.

I ETAP KONKURSU
Jury dokona selekcji zgłaszanych prac na podstawie ich fotografii, zapisanych cyfrowo
w formie plików JPG, rozdz. 300 DPI, maksymalny wymiar dłuższego boku 20000 pxl. Pliki należy przesłać pocztą elektroniczną, zarchiwizowane w formacie ZIP. Maksymalna objętość przesyłki elektronicznej wynosi 20mb. Każdy plik powinien być opisany imieniem i nazwiskiem autora, nazwą uczelni, tytułem pracy, formatem i datą powstania.
Termin nadsyłania plików: do 10.12.2016. (liczy się data dostarczenia materiałów) Materiały należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: mtrs@asp.katowice.pl. Jury selekcyjne w dniu 15.12.2016. wybierze prace do II etapu. Ogłoszenie zakwalifikowanych prac nastąpi po 20.12.2016 na stronie Akademii Sztuk  Pięknych: www.asp.katowice.pl

II ETAP KONKURSU
Autorzy prac zakwalifikowanych do II etapu przysyłają oryginały prac, które zostały przyjęte w I etapie. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie prac przyjętych do II etapu jest udział w kosztach organizacyjnych w wysokości 50 zł dla uczestników z Polski i 20 euro dla studentów z zagranicy. Środki z wpłat przeznaczone zostaną na odesłanie prac do macierzystej uczelni. Prace należy dostarczać osobiście lub nadsyłać na adres uczelni (wraz z kartą zgłoszenia i xero wpłaty) w terminie do: 28.01.2017. Każda praca powinna być opisana metryką z danymi podanymi w karcie zgłoszenia.
Zgłaszający (autor prac) udziela Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach nieodpłatnej licencji na korzystanie z dzieła na okres 3 lat, w zakresie rozpowszechniania go, tj. publicznego wystawiennictwa, wyświetlania, emitowania, reprodukowania oraz publicznego udostępniania dzieła.

NAGRODY
Organizatorzy przewidują w konkursie nagrody finansowe:

 • GRAND PRIX – 10000 zł,
 • I Nagroda – 5000 zł,
 • II Nagroda – 3000 zł,
 • III Nagroda – 2000 zł
  oraz wyróżnienia honorowe.

Organizatorzy zapewniają wydanie katalogu z reprodukcjami prac zakwalifikowanych na wystawę (każdy autor będzie reprezentowany jedną pracą w katalogu). Po zakończeniu wystawy prace będą odsyłane na koszt organizatorów, zbiorowo na adresy uczelni, których studentami są uczestnicy konkursu.
Wszystkich informacji udziela punkt informacyjny Triennale w Biurze Rektora ASP.
Biuro Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach:
ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice
sekretarz: Magdalena Palupska, tel. +48 533 433 069
oraz komisarz Triennale: dr hab. Michał Minor, tel. +48 509 939 152.

Szczegółowy regulamin oraz karta zgłoszenia do konkursu znajdują się na stronie Organizatora oraz w załączniku poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: www.asp.katowice.pl

Kontakt

Akademia Sztuk Pięknych, MTRS
ul. Raciborska 50
40-074 Katowice
tel. 32 758 76 15
mtrs@asp.katowice.pl
www.asp.katowice.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

regulamin_i_wniosek