Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci72
 • absolwenci71
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni38
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne3
 • artystyczne26
 • naukowe38
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie69
 • międzynarodowe6
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia26
 • szkoła wyższa1
 • firma13
 • instytucja rządowa15
 • samorząd32
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Międzynarodowe Biennale Plakatu Warszawa 2010

organizator:

Muzeum Plakatu w Wilanowie

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.01.2010

Międzynarodowe Biennale Plakatu Warszawa 2010

Warunki zgłoszenia i uczestnictwa
1. Prace na 22 MBP mogą nadsyłać autorzy indywidualni, studia, grupy oraz agencje.
2. Każdy uczestnik może przedstawić trzy plakaty z lat 2008-2009 (w dwóch egzemplarzach każdy), wydane drukiem.
3. Organizatorzy dopuszczą do oceny tylko plakaty o wymiarach: dłuższa krawędź nie przekraczająca 180 cm, krótsza krawędź nie mniejsza niż 40 cm.
4. Nadsyłane plakaty powinny mieć na odwrocie w lewym dolnym rogu wypełnioną czytelnie naklejkę, której numer odpowiada numerowi plakatu na karcie zgłoszenia.
5. Nadsyłający proszony jest o czytelne wypełnienie karty zgłoszenia drukowanymi literami. Brak karty lub nieczytelne wypełnienie dyskwalifikują zgłoszenie udziału. Dane zawarte w karcie będą wykorzystane w Katalogu 22 MBP. Kartę należy uwiarygodnić własnoręcznym podpisem.
6. Plakaty, których treść może być w jakikolwiek sposób niezrozumiała dla międzynarodowego odbiorcy powinny zawierać krótki opis w języku polskim lub angielskim wpisany w odpowiednim miejscu na odwrocie karty zgłoszenia.
7. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.
8. Nie będą kwalifikowane plakaty naklejone na podkładkę lub oprawione.
9. Wraz z plakatami organizatorzy proszą o nadsyłanie cyfrowych wizerunków zgłoszonych prac nagranych na płytę CD lub DVD. Materiał zostanie wykorzystany do przygotowania katalogu 22 MBP. Płyty powinny być zgodne z systemem Mac OS lub Microsoft Windows. Dane techniczne:
wymiary długiego boku 150 mm, rozdzielczość 350 dpi (CMYK), rodzaj pliku TIFF, EPS. Jeśli materiały zostały przygotowane w programie QuarkXpress lub PageMaker, prosimy o dołączenie do głównego dokumentu plików graficznych oraz fontów.
10. Prace powinny być zapakowane w sposób zapewniający bezpieczny transport, ponieważ plakaty zniszczone nie będą zakwalifikowane. Organizatorzy nie odpowiadają za uszkodzenia prac w trakcie transportu.
11. Koszty pocztowe i inne nieprzewidziane wydatki pokrywa nadsyłający. Przesyłki zagraniczne powinny być wysłane bez podawania ich wartości i opatrzone naklejką „printed matter, no commercial value”, co zapewni im zwolnienie z procedury celnej. Organizatorzy odmówią przyjęcia przesyłki wartościowej, wymagającej specjalnej odprawy celnej.

Kategorie konkursu
APlakaty ideowe – dotyczące zagadnień uniwersalnych i kondycji człowieka, problemów cywilizacyjnych, zjawisk politycznych i społecznych;
BPlakaty kulturalne – promujące wydarzenia związane z kulturą, sztuką, edukacją i sportem;
CPlakaty reklamowe – promujące usługi, towary i przedsiębiorstwa;
DZłoty Debiut im. Henryka Tomaszewskiego – prace w tej kategorii mogą nadsyłać studenci
i absolwenci uczelni artystycznych do 2 lat po dyplomie. Za zgodą uczelni dopuszcza się też prace kursowe i dyplomowe, wydrukowane w technice cyfrowej;
E – Kategoria specjalna: „Chopin na nowo”­ – konkurs na plakat prezentujący nowe graficzne spojrzenie na twórczość i postać Fryderyka Chopina. Do konkursu dopuszczone będą plakaty oryginalne, wydruki cyfrowe projektów oraz plakaty publikowane w ostatnich dwóch latach o wymiarach: dłuższa krawędź nie przekraczająca 180 cm, krótsza krawędź nie mniejsza niż 40 cm.

Organizatorzy proszą o załączanie płyty CD lub DVD zawierającej plik, który może posłużyć jako podstawa wydruku plakatu w pełnym formacie.

Nagrody
Międzynarodowe Jury przyzna regulaminowe nagrody równorzędne dla każdej kategorii i ogłosi werdykt w dniu otwarcia 22 MBP, 5 czerwca 2010.
Złoty Medal 10 000 złotych
Srebrny Medal 6 000 złotych
Brązowy Medal 4 000 złotych
Złoty Debiut 5 000 złotych
Kategoria specjalna 5 000 złotych
oraz
Icograda Excellence Award
Nagroda Honorowa im. Józefa Mroszczaka przyznawana przez Rektora ASP w Warszawie.
Nagroda przyznana zespołowi autorskiemu traktowana jest jako jedna nagroda i nie podlega zwielokrotnieniu.
Organizatorzy dopuszczają możliwość przyznawania specjalnych nagród honorowych i przyznawanych przez mecenasów i sponsorów MBP. Laureaci Złotych Medali będą mogli zaprezentować swoją twórczość plakatową na wystawie „Laureaci 22 MBP” towarzyszącej następnej
edycji Biennale.

Informacje pochodzą ze strony www.postermuseum.pl

Kontakt

Muzeum Plakatu w Wilanowie
ul. St. Kostki Potockiego 10/16
02-958 Warszawa
(22) 858 24 37
biennale@postermuseum.pl
www.postermuseum.pl