Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci52
 • absolwenci52
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe40
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie57
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa7
 • firma7
 • instytucja rządowa14
 • samorząd15
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Międzynarodowe Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego Twórczo dla praw człowieka

organizator:

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 10.04.2018

Międzynarodowe Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego Twórczo dla praw człowieka

Międzynarodowe Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego to inicjatywa Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży zorganizowania w Oświęcimiu forum artystycznej wymiany poglądów na temat najbardziej żywotnych problemów współczesnego świata. Spotkała się z zainteresowaniem i żywą reakcją wielu znakomitych twórców, reprezentujących różne zakątki Ziemi. „Twórczo dla praw człowieka” – myśl przewodnia, koresponduje z działaniami programowymi Domu Spotkań w obszarze pracy pedagogicznej w oparciu o historię KL Auschwitz-Birkenau. Podczas sympozjum Akademii Oświęcimskiej w Domu Spotkań w styczniu 2010 r. profesor Jerzy Buzek, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, powiedział: Cywilizacja praw człowieka potrzebuje oparcia w kulturze, tworzonej w respekcie dla godności człowieka, jego przyrodzonej wolności, a w przestrzeni publicznej – państwowej i międzynarodowej – z poszanowaniem zasady solidarności. Słowa te w pełni wyrażają ideę biennale plakatu. Aktualność przesłania z Auschwitz pozwala prowadzić publiczny dyskurs w obszarach, w których prawa człowieka są łamane. Artystyczne wypowiedzi dotyczą całego wachlarza zagadnień: tolerancji, ekologii, równouprawnienia, wpływu polityki na życie obywateli, problemów rasizmu, przemocy, łamania praw dzieci, kobiet, mniejszości.

VII Międzynarodowe Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego odbędzie się w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu (Polska) w 2018 r. MDSM powstał w 1986 r. z inicjatywy Akcji Znaku Pokuty/Służby dla Pokoju w Berlinie. Jest miejscem spotkań i edukacji młodzieży z całego świata, prezentacji sztuki współczesnej, szerokiej wymiany poglądów oraz platformą dyskusji politycznych.

Plakaty zakwalifikowane do Biennale będą prezentowane na Wystawie głównej w MDSM w Oświęcimiu jesienią 2018 r., a także na wystawach w kraju i za granicą. Wystawy poprzednich edycji Biennale były prezentowane m.in. w Parlamencie Europejskim w Brukseli i dwukrotnie w Strasburgu, a także w Dusseldorfie, Erfurcie, Wolfsburgu, Dachau, Bukareszcie i Polsce: w Katowicach, Szczecinie, Opolu, Bielsku-Białej, Kielcach, Cieszynie, Jaworznie, Wałbrzychu (Zamek Książ) oraz wielokrotnie w Krakowie.

W VII edycji konkursu mogą wziąć udział profesjonalni artyści plastycy, absolwenci akademii sztuk pięknych i wyższych szkół plastycznych oraz studenci ostatniego roku tychże uczelni, którzy zastosują się do regulaminu.

Plakaty, wraz z ich wersją cyfrową, zapisaną na nośniku elektronicznym oraz wydrukowaną i czytelnie wypełnioną kartą uczestnictwa (wzór do pobrania na stronie www.mdsm.pl), należy nadesłać do 10 kwietnia 2018 r. (jest to ostateczna data wpływu prac do MDSM), na adres: Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży, ul. Legionów 11, 32-600 Oświęcim, Polska, z dopiskiem VII Biennale Plakatu oraz napisem PRINTED MATTER, NO COMMERCIAL VALUE. Dodatkowe informacje i pytania należy kierować na adres elektroniczny grzywa@mdsm.pl w języku polskim, niemieckim lub angielskim.

Każdy autor może nadesłać maksymalnie 3 plakaty w postaci druku, np. cyfrowego, offsetowego, semigraficznego, z naklejonymi z tyłu pracy naklejkami informacyjnymi. Minimalny rozmiar plakatu to 50 cm x 70 cm, a maksymalny 100 cm x 70 cm. Do plakatu należy dołączyć czytelnie wypełnioną kartę uczestnictwa oraz reprodukcję plakatów w formacie tiff lub jpg na CD/DVD lub innym nośniku elektronicznym. Karta uczestnictwa i naklejki na plakat mogą być skopiowane (wzór w załączniku poniżej).

Jeżeli na plakacie umieszczone są napisy w innych językach niż europejskie, innymi literami lub zapisane znakami innymi niż litery alfabetu łacińskiego i cyrylicy, np. pismem chińskim, japońskim, hinduskim, arabskim itp. to do karty uczestnictwa należy dołączyć tłumaczenie tekstów umieszczonych na plakacie na jeden z następujących języków: polski, angielski,
niemiecki lub rosyjski.

Przesyłka powinna być starannie zapakowana – organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas transportu. Koszt przesyłki do MDSM pokrywają uczestnicy. Plakaty niezakwalifikowane na Wystawę należy odebrać w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu do końca sierpnia 2018 r. Plakaty nieodebrane w terminie przejdą na własność MDSM i mogą być włączone do kolekcji plakatów i prezentowane na innych wystawach Biennale.

Plakaty zakwalifikowane na VII Biennale przechodzą na własność MDSM i będą eksponowane na wystawach w kraju i za granicą, o czym autorzy prac zostaną poinformowani.

Plakaty zakwalifikowane na Wystawę będą reprodukowane w trójjęzycznym (polsko-niemiecko-angielskim) Katalogu. Każdy z uczestników Wystawy otrzyma bezpłatny egzemplarz Katalogu i certyfikat uczestnictwa.

Nadesłanie plakatów na Biennale upoważnia organizatorów do reprodukowania i publikowania plakatów w celach promocyjnych i informacyjnych oraz dla promocji Biennale i MDSM, bez obowiązku uiszczania honorarium autorskiego.

Nagrody

 • Nagroda główna – Grand Prix 5 000 zł
 • II nagroda – 3 000 zł
 • III nagroda – 2 000 zł
 • Nagroda Fundacji AnStifter – 2 000 zł
 • Nagroda Miasta Dachau – 4 000 zł
 • Nagroda im. prof. Józefa Hołarda ufundowana przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – 1 500 zł
 • Nagroda Rektora ASP Kraków – 1 200 zł
 • Nagroda Rektora ASP Katowice – 1 000 zł
 • Nagroda Prezesa Związku Polskich Artystów Plastyków – 1 000 zł

Ponadto przewiduje się przyznanie nagród fundowanych, a kwota nagród może zostać powiększona. Podczas ostatniej edycji VI Biennale w 2016 r. pula nagród wynosiła 30 000 zł.
Nagrody oraz 8 honorowych wyróżnień zostanie przyznanych przez Jury w składzie:
– Elmar Zorn – krytyk sztuki, Monachium
– Peter Grohmann, Fundacja AnStifter w Stuttgarcie
– Li Xu, Instytut Komunikacji Graficznej w Pekinie
– prof. Władysław Pluta, ASP Kraków
– Krzysztof Dydo, Galeria Plakatu w Krakowie
– dr hab. Sebastian Kubica, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Sztuki w Cieszynie
– Leszek Szuster, dyrektor Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu
– Joanna Klęczar, historyk sztuki, Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu
– dr Paweł Warchoł, kurator Biennale, Oświęcim

Pełna dokumentacja konkursu znajduje się w załącznikach poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: www.mdsm.pl

Kontakt

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży
ul. Legionów 11
32-600 Oświęcim
tel. 33 843 21 07
recepcja@mdsm.pl
www.mdsm.pl

Dokumenty

do pobrania