Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci71
 • absolwenci70
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni38
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne3
 • literackie15
 • artystyczne26
 • naukowe37
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie69
 • międzynarodowe6
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia26
 • szkoła wyższa1
 • firma13
 • instytucja rządowa15
 • samorząd31
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Mazury okiem kamery – konkurs na film promujący Mazury

organizator:

Naukowe Koło Marketingu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 14.10.2011

Mazury okiem kamery – konkurs na film promujący Mazury

Celem konkursu jest uzyskanie utworu artystycznego w formie filmu, którego główna funkcja polegać ma na promocji głosowania na „Mazury Cud Natury” poprzez upowszechnianie wizerunku regionu jako najlepszego kandydata do tytułu najpiękniejszego cudu świata i hasła promującego głosowanie jako „mazury Cud Natury”.

Wybrane prace konkursowe zostaną zaprezentowane w czasie pokazu filmów na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Uczestnikiem konkursu może być student lub grupa studentów posiadających na dzień składania prac konkursowych indeks dowolnej uczelni wyższej z terenu Rzeczpospolitej Polskiej.

Do konkursu nie zostaną dopuszczone filmy zrealizowane przez zawodowych twórców, członków Jury oraz realizowane w celach komercyjnych.

Prace konkursowe należy składać lub nadsyłać w terminie do dnia 14 października 2011 r. (do godz. 24.00) w Sekretariacie Katedry Analiz Rynku i Marketingu Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 4/300, 10-710 Olsztyn. Na opakowaniu należy umieścić napis „Naukowe Koło Marketingu – Konkurs Mazury okiem kamery”. Filmy które wpłyną do Naukowego Koła Marketingu po wyznaczonym terminie nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu. Przy przesyłkach pocztą o terminie decyduje data stempla pocztowego.

Filmy mogą być zrealizowane w dowolnej technice, zarejestrowane na nośnikach CD lub DVD (w formacie, który umożliwia projekcję ze stacjonarnego odtwarzacza DVD lub komputera wyposażonego w DVD-Rom) w formacie 16:9. Czas projekcji filmu zgłoszonego do konkursu nie może przekroczyć 5 minut. Każdy zgłoszony film powinien być nagrany na osobnym nośniku. Każdy film zgłoszony do konkursu powinien zawierać na jego końcu planszę zawierającą:

 • adres strony internetowej www.mazurycudnatury.org
 • informację o głosowaniu SMS-owym na Mazurskie Jeziora w Konkursie na 7 Nowych Cudów Natury o treści: „Głosuj na Mazurskie Jeziora! Wyślij SMS o treści MAZURY na numer 7155 (koszt 1,23 zł z VAT). Zostań Cudotwórcą!”

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do kopiowania filmów biorących udział w konkursie i ich publicznej emisji w celach promocji konkursu, dlatego nadsyłane filmy nie mogą być zabezpieczane przez przegrywaniem.

Autor, zgłaszając film do udziału w Konkursie, wyraża jednocześnie zgodę na jego emisję i reemisję w stacjach telewizyjnych oraz z Internecie w ramach promocji konkursu. W razie otrzymania przez film nagrody bądź wyróżnienia, uczestnik zobowiązuje się do zawarcia z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego umowy o udzielenie nieodpłatnej i nieograniczonej licencji na użytkowanie filmu do celów promocji Mazurskich jezior. Składa w tej kwestii stosowne Oświadczenie (załącznik numer 2 do regulaminu konkursu).

Prawa autorskie zgłaszanego filmu nie mogą być w żaden sposób ograniczone ani naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku niespełnienia tego warunku autor musi załączyć do formularza zgłoszeniowego dodatkowo pisemne oświadczenie prezentujące sytuację prawną filmu.

W kopercie wraz z nośnikiem powinien znajdować się formularz zgłoszenia (załącznik nr 1) oraz oświadczenie w przedmiocie praw autorskich (załącznik nr 2). Formularz zgłoszenia i oświadczenie powinny być podpisane przez zgłaszającego oraz autora/wszystkich członków zespołu autorskiego.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 21 października 2011 r. Jury przyzna następujące nagrody:

 • I miejsce – 3000 zł
 • II miejsce – 1500 zł
 • III miejsce 1000 zł
 • nagrodę publiczności – 500 zł
 • 5 wyróżnień honorowych

Podanie wyników do publicznej wiadomości na stronie internetowej Naukowego Koła marketingu nastąpi niezwłocznie po podjęciu decyzji przez Jury konkursu, nie później jednak niż do dnia 31 października 2011 r.

Nagrodę publiczności otrzyma film, który będzie miał w sumie najwięcej wyświetleń w serwisie youtube (na oficjalnym kanale Naukowego Koła Marketingu UWM) oraz najwięcej kliknięć „lubię to” w serwisie facebook (na oficjalnym kanale Naukowego Koła Marketingu UWM oraz na profilu Mazury Cud Natury, Masuria – The Wonder Of Nature). Łączną wartość punktów da suma wyświetleń i kliknięć, osiągnięta w dniu 20 października 2011 o godz. 20.00.

Informacje pochodzą ze strony www.uwm.edu.pl

Kontakt

Naukowe Koło Marketingu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ul. Oczapowskiego 4/300
10-720 Olsztyn


www.uwm.edu.pl