Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci68
 • absolwenci68
 • doktoranci10
 • naukowcy10
 • inni39
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie17
 • muzyczne3
 • artystyczne27
 • naukowe36
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie69
 • międzynarodowe8
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • szkoła wyższa5
 • firma9
 • instytucja rządowa12
 • samorząd34
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Manufaktura Satyry – Ogólnopolski Konkurs Satyryczny

organizator:

Gmina Miasto Żyrardów

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 20.06.2014

Manufaktura Satyry – Ogólnopolski Konkurs Satyryczny

,,Manufaktura Satyry” to Ogólnopolski Konkurs Satyryczny organizowany corocznie, począwszy od roku 2010 przez Urząd Miasta Żyrardowa. Jego celem jest popularyzowanie poprzez sztukę unikalnej, industrialnej historii miasta. Kolejne edycje ,,Manufaktury Satyry” nie kończą się wraz z wystawą podsumowującą konkurs, lecz są prezentowane w kolejnych miastach, spotykając się z życzliwym przyjęciem publiczności.

Temat konkursu:

TECHNIKA I WYNALAZKI

Wymagania:

Oryginały prac mogą być wykonane w dowolnej technice rysunkowej, malarskiej lub graficznej. Dopuszcza się collage i technikę komputerową. Wydruki prac wykonanych techniką komputerową muszą być odręcznie sygnowane. W przypadku prac wykonanych technikami komputerowymi prosimy o przesłanie na płycie CD ich zapisu elektronicznego (300 dpi, JPG, tiff). Wyklucza się przesyłanie prac drogą elektroniczną oraz kserokopii prac oryginalnych.
Preferowany format  A 3 (297 – 420 mm). W miarę możliwości prosimy o dołączenie do prac płytę CD ze skanem prac(y).
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 prac.
Wyklucza się prace nagradzane w innych konkursach.
Prace konkursowe z dopiskiem „Manufaktura Satyry” należy składać osobiście lub przesyłać na adres: Wydział Promocji i Kultury, Urząd Miasta Żyrardowa, Plac Jana Pawła II 2,
96-300 Żyrardów.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia w czasie przesyłki.
Każdą z prac należy opatrzyć na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora, jego adresem, telefonem i mailem. Należy również podać tytuł pracy. Do prac należy dołączyć Kartę Zgłoszenia.

Terminarz:

Termin nadsyłania prac – 20 czerwca 2014 r.

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Urzędu Miasta Żyrardowa www.zyrardow.pl oraz partnerów konkursu.
Otwarcie wystawy pokonkursowej oraz wręczenie nagród laureatom nastąpi we wrześniu 2014 roku w Żyrardowie.

Nagrody:

Jury dokona wyboru prac na wystawę pokonkursową i przyzna następujące nagrody:
•    I nagroda o wartości 2.000,- PLN (brutto)
•    II nagroda o wartości 1.500,- PLN (brutto)
•    III nagroda o wartości 1.000,- PLN (brutto)
•    Nagroda Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury,
•    wyróżnienia honorowe
•    ponadto przewidziane są nagrody pozaregulaminowe ufundowane przez sponsorów i inne instytucje.

Informacje pochodzą ze strony: www.zyrardow.pl

Kontakt

Gmina Miasto Żyrardów
Plac Jana Pawła II 2
96-300 Żyrardów


www.zyrardow.pl