Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci62
 • absolwenci64
 • doktoranci11
 • naukowcy9
 • inni33
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne4
 • literackie16
 • artystyczne20
 • naukowe38
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie65
 • łódzkie3
 • lubelskie2
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia2
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa4
 • firma8
 • instytucja rządowa10
 • samorząd29
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Małe granty dla kobiet w Programie Polsko-Norweska Współpraca Badawcza

organizator:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.01.2013

Małe granty dla kobiet w Programie Polsko-Norweska Współpraca Badawcza

Obszary tematyczne objęte konkursem
W ramach Funduszu Małych Grantów przewiduje się wsparcie projektów badawczych realizowanych przez kobiety naukowców w obszarze nauk technicznych. Nauki techniczne są  najmnej sfeminizowane w porównaniu z innymi obszarami nauki. Dlatego też, projekty realizowane przy wsparciu Funduszu Małych Grantów przyczyniać się mają do budowania kompetencji i wzmocnienia dorobku naukowego uprawniającego do uzyskania stopnia doktora, doktora habilitowanego lub tytułu profesora.
Celem projektów realizowanych w ramach przedmiotowego Funduszu jest budowanie dorobku naukowego w obszarach wchodzących w skład następujących dyscyplin nauk technicznych: architektura i urbanistyka, automatyka i robotyka, biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, biotechnologia, budowa i eksploatacja maszyn, budownictwo, elektronika, elektrotechnika, energetyka, geodezja i kartografia, górnictwo i geologia inżynierska, informatyka, inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa, inżynieria produkcji, inżynieria środowiska, mechanika, metalurgia, technologia chemiczna, telekomunikacja, transport, włókiennictwo.

Rodzaje podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Organizacje badawcze – zgodnie z definicją określoną w Community Framework for State Aid for Research and Development and Innovation (2006/C 323/01).

Promotor projektu
Wniosek składa Promotor projektu (Project Promoter), którym jest podmiot polski (instytucja), formalnie odpowiedzialny za projekt
Kierownik projektu (Principal Investigator) – kobieta naukowiec odpowiedzialna za koordynację naukową i techniczną projektu.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach Funduszu Małych Grantów wynosi 2 352 941 EUR.

Wartość dofinansowania
Poziom dofinansowania – do 100 % kosztów kwalifikowalnych projektu
Minimalna wysokość wsparcia w konkursie wynosi 50 000 EUR, natomiast maksymalna 100 000 EUR. Przewidywany okres realizacji projektów – od 12 do 24 miesięcy
Końcowa data kwalifikowalności wydatków to 30 kwietnia 2016 r.

Termin i sposób składania wniosków o dofinansowanie projektów
Termin zamknięcia konkursu upływa 31 stycznia 2013 r. System on-line, umożliwiający składanie wniosków aplikacyjnych, będzie dostępny dla wnioskodawców od 1 grudnia 2012 r.
Wnioski składane są w wersji angielskiej za pośrednictwem systemu on-line znajdującego się na stronie https://osf.opi.org.pl. Wnioski muszą być przesłane nie później niż do godziny 16.00 (CET) w dniu 31 stycznia 2013 r.

Do złożenia wniosku w systemie jest upoważniony jedynie Promotor projektu.

Wnioski przesłane na adres Operatora Programu w wersji papierowej, na  nośnikach elektronicznych (płyta CD-ROM, dyskietka), e-mailem bądź faksem, nie będą formalnie uznane jako złożone w przedmiotowym konkursie.

Szczegółowe informacje o naborze, wytyczne oraz wymagane dokumenty ze wzorami są dostępne na stronie NCBR pod adresem: www.ncbr.gov.pl/en/norwaygrants.

Informacje pochodzą ze strony:
http://www.ncbir.pl

Kontakt

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa
tel. 22 39 07 401
sekretariat@ncbr.gov.pl
www.ncbir.pl