Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci38
 • absolwenci36
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni30
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie18
 • muzyczne1
 • artystyczne22
 • naukowe19
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie36
 • międzynarodowe12
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa6
 • firma9
 • instytucja rządowa9
 • samorząd16
 • inny1
Wróć do listy

Magiczna Europa 2010 – konkurs na reportaż i fotografię

organizator:

Biuro Posła Rafała Trzaskowskiego

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 23.09.2010

Magiczna Europa 2010 – konkurs na reportaż i fotografię

Konkurs skierowany jest do młodzieży z dysfunkcjami wzroku i słuchu uczących się w szkołach średnich: liceach, technikach, szkołach zawodowych, w szczególności w specjalistycznych ośrodkach szkolno-wychowawczych dla dzieci słabowidzących i niewidomych oraz Instytucie Głuchoniemych.

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół mających swoją siedzibę na terenie aglomeracji warszawskiej (powiaty: warszawski, warszawski zachodni, piaseczyński, otwocki, wołomiński, legionowski, nowodworski, grodziski, pruszkowski), którzy w roku 2010 rozpoczynają, kończą lub kontynuują naukę.

Konkurs realizowany jest w dwóch kategoriach:

 • fotografia
 • reportaż

Przystępując do Konkursu, każdy z uczestników ma obowiązek wykonać zdjęcie lub przygotować reportaż na temat „Magiczna Europa”, zwanych dalej pracą konkursową.

Dozwolone formaty:

 • fotografia czarnobiała lub kolorowa: .jpg lub wydruk o wymiarach 20×30 cm
 • reportaż: .doc, .pdf, .mp3, objętość tekstu max. 8.000 znaków ze spacjami, długość nagrania max 15 min

Przystępując do Konkursu, każdy z uczestników ma obowiązek wypełnić formularz zgłoszeniowy. Uczestnicy konkursu uczący się w szkołach poza specjalistycznymi ośrodkami szkolno wychowawczymi dla słabowidzących i niewidomych oraz Instytutem Głuchoniemych mają obowiązek załączyć zaświadczenie lekarskie o niepełnosprawności lub ostatni odcinek renty z tytułu niepełnosprawności. Każdy uczestnik może zgłosić wyłącznie jedną pracę konkursową.

Każdy z uczestników Konkursu zobowiązany jest do wysłania pracy konkursowej wraz z formularzem zgłoszeniowym do dnia 23 września 2010 roku do godziny 24.00 w formie elektronicznej na adres konkurs@trzaskowski.pl bądź w formie listu na adres:

Biuro Posła Rafała Trzaskowskiego
ul. Piękna 11, lok. 8
00-549 Warszawa

W przypadku nadesłania pracy w formie elektronicznej warunkiem zgłoszenia jest otrzymanie e-maila zwrotnego z potwierdzeniem, że praca została zakwalifikowana do konkursu. W przypadku nadesłania pracy w formie listownej decyduje data nadania pracy.

Do drugiego etapu Konkursu uczestników kwalifikuje Jury złożone z osób wyznaczonych przez Organizatora. Jury kwalifikuje do drugiego etapu 10 prac w każdej kategorii. Drugi etap Konkursu polegać będzie na przeprowadzeniu przez Organizatora głosowania na platformie internetowej. Głosowanie będzie odbywać się poprzez oddanie głosu na jedną z wyróżnionych prac w dniach od 11 do 30 października 2010roku.

Laureatami trzech pierwszych miejsc w konkursie w każdej kategorii zostają autorzy prac, które otrzymają kolejno najwięcej głosów. Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w listopadzie 2010 roku podczas specjalnej konferencji podsumowującej Konkurs. O dacie, miejscu i godzinie konferencji laureat i wyróżnieni zostaną poinformowani ze stosownym wyprzedzeniem. Laureaci trzech pierwszych miejsc w obydwu kategoriach konkursu wyjadą na wycieczkę do Brukseli. Termin wycieczki zostanie ustalony wspólnie przez Laureatów i Organizatora. Autorzy 10 wyróżnionych prac w obydwu kategoriach otrzymają zaproszenie na bankiet z udziałem Europosła Rafała Trzaskowskiego oraz otrzymają pamiątkowe nagrody na specjalnej konferencji podsumowującej konkurs.

Informacje pochodzą ze strony www.trzaskowski.pl

Kontakt

Biuro Posła Rafała Trzaskowskiego
ul. Piękna 11, lok. 8
00-549 Warszawa
tel.: (22) 696 20 50
biuro@trzaskowski.pl
www.trzaskowski.pl