Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci38
 • absolwenci38
 • doktoranci8
 • naukowcy8
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie11
 • artystyczne13
 • naukowe24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie39
 • łódzkie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa3
 • firma5
 • instytucja rządowa10
 • samorząd19
 • inny4
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Ludzka twarz EFS- konkurs dla dziennikarzy

organizator:

Departament Wdrazania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Spolecznej

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 09.09.2011

Ludzka twarz EFS- konkurs dla dziennikarzy

Organizatorem Konkursu jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Departament Wdrażania
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem Konkursu jest promocja wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce,
wskazanie możliwości skorzystania z Funduszu poprzez opisanie w ciekawy i inspirujący sposób, jak środki EFS pozytywnie zmieniają życie ludzi. Prace konkursowe muszą prezentować historie i doświadczenia uczestników projektów i/lub osób realizujących projekty.
Celem V edycji konkursu jest w szczególności promocja wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego kierowanego do osób niepełnosprawnych, a także osób w wieku 50+.

Ocena prac zgłoszonych do Konkursu dotyczyć będzie następujących kategorii:

 • Pióro,
 • Mikrofon,
 • Ekran.

W przypadku wszystkich kategorii prace oceniane będą na podstawie:

 • zgodności pracy z celem i tematyką konkursu – praca musi być przedstawieniem historii

uczestnika projektu;

 • jakości merytorycznej i zawartości treści:
 1. Konkurs współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 2. edukacyjnych i informacyjnych (wyjaśnienie istoty wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego, wskazanie w przystępny i rzetelny sposób możliwości skorzystania z projektów realizowanych ze środków EFS);
 3. opiniotwórczych (wypowiedzi uczestników projektów, projektodawców, autorytetów w danym obszarze, opinie na temat projektu, sposobu jego realizacji);
 • zaangażowania dziennikarskiego;
 • walorów formalnych i warsztatowych:
 1. jakość stylu i języka, narracji filmowej lub dźwiękowej, czytelność sformułowań, logika wywodu, zwięzłość;
 2. nowatorskie i twórcze ujęcie tematu.

Dodatkowe punkty będą mogły uzyskać prace o uczestnikach projektów kierowanych do osób
niepełnosprawnych oraz osób w wieku 50+.

Nagrodami we wszystkich Kategoriach w konkursie, są:nagrody pieniężne:

 1. I miejsce – 7 000 zł
 2. II miejsce – 5 000 zł
 3. III miejsce – 3 000 zł
 • wizyta studyjna w siedzibie Komisji Europejskiej w Brukseli lub innej instytucji Wspólnot Europejskich; w przypadku prac składanych przez więcej niż jednego autora w wizycie studyjnej może wziąć udział tylko jedna osoba;
 • statuetki „Dziennikarz Przyjazny EFS”;
 • publikacja nagrodzonych prac w formie publikacji podsumowującej V edycję Konkursu, a także na stronie internetowej Konkursu www.ludzkatwarzEFS.gov.pl

Całkowita wartość puli przygotowanych przez Organizatora nagród pieniężnych w konkursie wynosi
60 000 zł brutto.

Zgłoszenie do konkursu, zawierające materiały należy:
a) złożyć osobiście lub pocztą kurierską do:
Sekretariatu Departamentu Wdrażania EFS
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
ul. Tamka 3
00-349 Warszawa
od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 – 16.15
b) przesłać pocztą na adres:
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Wdrażania EFS
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
z dopiskiem „Ludzka twarz EFS” do dnia 9 września 2011 r.

Wszystkie prace muszą być opublikowane, lub wyemitowane w mediach w okresie do dnia
9 września 2011 r.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w konkursie w regulaminie www.ludzkatwarzefs.pl/files/Regulamin_V_edycja.pdf

Informacje pochodzą ze strony www.ludzkatwarzefs.pl.

Kontakt

Departament Wdrazania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Spolecznej
Tamka 3
00-349, Warszawa
(22) 461 63 77
Mariusz.Marciniak-Grodecki@mpips.gov.pl
www.ludzkatwarzefs.pl