Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie16
 • studenci34
 • absolwenci33
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni28
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie16
 • muzyczne1
 • artystyczne21
 • naukowe16
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe10
 • ogólnopolskie33
 • lubuskie1
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa5
 • firma10
 • instytucja rządowa7
 • samorząd15
 • inny1
Wróć do listy

Lublin europejską stolicą kultury – konkurs plastyczny

organizator:

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-konkurs.php on line 76
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 30.09.2010

Lublin europejską stolicą kultury – konkurs plastyczny

Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna zamieszkująca na terenie Lublina oraz posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez uprawnione organy ( bez względu na stopień niepełnosprawności), mająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

Osoby, które posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych  mogą wziąć udział w Konkursie za pisemną zgodą rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych (karta zgłoszeniowa uczestnika konkursu powinna być podpisana przez rodzica lub opiekuna).

Uczestnikiem może być wyłącznie osoba, która nie zajmuje się profesjonalnie twórczością plastyczną.

Prace konkursowe oraz wypełnioną i podpisaną przez Uczestnika (w przypadku niepełnoletnich podpis rodzica) Kartę Zgłoszeniową należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs Plastyczny – Miasto Lublin”. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane do dnia 30.09.2010. O zakwalifikowaniu pracy do konkursu decyduje data stempla pocztowego.

Dopuszczone do konkursu zostaną prace nieuszkodzone, nie mniejsze niż A4 i nie większe niż A2 (50cm x 70cm). Każdy Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 prac. Prace należy obowiązkowo opatrzyć metryczką umieszczoną w sposób trwały na odwrocie (prace nie posiadające trwale zamocowanych metryczek nie będą rozpatrywane).

Prace plastyczne na papierze powinny być oprawione w papierowe-tekturowe passe part out lub naklejone na tekturę za pomocą taśmy dwustronnej tak by nadawały się do ekspozycji i nie uległy zniszczeniu w trakcie transportu.

Technika wykonania: malarstwo, rysunek, grafika, collage.

Warunkiem dopuszczenia Uczestnika do Konkursu jest dostarczenie Organizatorowi wydrukowanej, wypełnionej i podpisanej przez  Uczestnika Karty Zgłoszeniowej.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe, lub nieczytelne dane zawarte w karcie zgłoszeniowej i w metryczce pracy plastycznej Uczestnika, uniemożliwiające odszukanie Uczestnika i/lub wręczenie nagrody.

Prace Uczestników Konkursu zostaną podzielone na trzy grupy wiekowe:

 • do lat 9
 • od 9 do 16 lat
 • 16 lat i powyżej

Po rozstrzygnięciu Konkursu Organizator zamieści na stronie internetowej listy osób  nagrodzonych, listy osób których prace będą brały udział w wystawie oraz protokoły z posiedzenia Jury. Jedynie osoby nagrodzone  zostaną poinformowane pisemnie o decyzji  Jury.

Informacje pochodzą ze strony www.lfoon.lublin.pl

Kontakt

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
Al. Racławickie 44 D
20-043 Lublin
tel.: (81) 432 83 46
konkurslfoon@gmail.com
www.lfoon.lublin.pl