Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci43
 • absolwenci43
 • doktoranci8
 • naukowcy8
 • inni24
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie12
 • artystyczne16
 • naukowe25
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie43
 • międzynarodowe5
 • łódzkie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa3
 • firma7
 • instytucja rządowa11
 • samorząd20
 • inny4
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Lubelskie historie – konkurs filmowy

organizator:

Kinoteatr Projekt

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 05.11.2010

Lubelskie historie – konkurs filmowy

Organizatorem konkursu „Lubelskie historie” jest Kinoteatr Projekt, działający w Centrum Kultury w Lublinie.

Celem Konkursu jest zainspirowanie jak największej ilości ludzi do twórczego myślenia o Lublinie, poprzez zachęcenie ich do artystycznej wypowiedzi, w formie krótkiego filmu, opowiadającego w sposób nieszablonowy o historii, przygodzie, zdarzeniu, które spotkało nas w Lublinie. Najciekawsze spośród nadesłanych na Konkurs filmów, wykorzystane zostaną do szeroko zakrojonej kampanii reklamowej miasta Lublin.

Konkurs ma charakter otwarty. W konkursie może wziąć udział każdy, bez względu na wiek i miejsce zamieszkania. Każdy uczestnik Konkursu, może nadesłać dowolną ilość filmów. Na Konkurs można zgłaszać filmy wykonane w dowolnej technice. Czas filmu nie może przekraczać 5 minut.

Nadesłanie przez Uczestnika filmu na Konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne i nieograniczone wykorzystanie filmu przez Samorząd Miasta Lublin oraz Centrum Kultury w Lublinie lub jednostki i osoby upoważnione przez te instytucje do celów promowania miasta Lublin w szczególności w mediach elektronicznych takich jak telewizje i internet.

Nadesłanie przez Uczestnika filmu na Konkurs jest równoznaczne ze oświadczeniem, iż jest on autorem filmu i posiada wszelkie prawa autorskie na wszystkie elementy składowe filmu, a w szczególności na muzykę, hasła i teksty wykorzystane w filmie, oraz z oświadczeniem, iż posiada on zgodę wszystkich występujących w filmie osób na wykorzystanie i upublicznienie ich wizerunków.

Filmy powinny być nadsyłane w nieprzekraczalnym terminie do 5.11.2010 roku (obowiązuje termin nadejścia przesyłki) na adres Organizatora lub złożone w Sekretariacie Centrum Kultury w Lublinie, ul Narutowicza 32 na płycie DVD. Do filmu należy dołączyć formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie Organizatora www.kinoteatrprojekt.pl)podpisany przez autora filmu, a w przypadku gdy autorem jest osoba niepełnoletnia, przez jednego z rodziców.

Filmy oceniać będzie trzyosobowe Jury, wyłonione przez Organizatora. Jury wybierze filmy finałowe, a spośród nich wybierze najlepszy film i przyzna jego autorowi nagrodę w wysokości 5000 złotych (brutto). Spośród filmów finałowych publiczność w głosowaniu podczas finałowego pokazu przyzna nagrodę publiczności w wysokości 1000 zł. Nagrody wręczone zostaną podczas uroczystego pokazu w dniu 17 listopada 2010 r.

Informacje pochodzą ze strony www.kinoteatrprojekt.pl

Kontakt

Kinoteatr Projekt
ul. Narutowicz 32
16-020 Lublin
tel.: (81) 536 03 23
kinoteatrprojekt@o2.pl
www.kinoteatrprojekt.pl