Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci37
 • absolwenci34
 • doktoranci5
 • naukowcy4
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie9
 • artystyczne18
 • naukowe24
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie39
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

Lokomotywa – konkurs plastyczny dla dzieci

organizator:

Urząd Transportu Kolejowego

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.02.2012

Lokomotywa – konkurs plastyczny dla dzieci

Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Lokomotywa – konkurs plastyczny dla dzieci”
Organizatorem KONKURSU jest Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
KONKURS trwa od 23 listopada 2011 roku do 15 lutego 2012 roku.

KONKURS ma charakter otwarty i skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas 1-6. Uczestnictwo w KONKURSIE jest bezpłatne i dobrowolne.

Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie własnoręcznie wykonanej, nigdzie wcześniej niepublikowanej pracy plastycznej, ilustrującej wydany wiersz poświęcony tematyce kolejowej (np.: „Lokomotywa” Juliana Tuwima) oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego, którego
wzór dostępny jest na stronie internetowej Organizatora www.pasazer.info.pl.
Pracę wraz z załączonym formularzem zgłoszeniowym należy przesyłać lub składać osobiście na adres :
Urząd Transportu Kolejowego
ul. Chałubińskiego 4
00-928 Warszawa
z dopiskiem: „KONKURS – LOKOMOTYWA”
w terminie do 15 lutego 2012 roku. Prace i formularze zgłoszeniowe przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę (decyduje data stempla pocztowego).

Praca zgłoszona do Konkursu musi zostać wykonana własnoręcznie, bez pomocy osób trzecich.
Na rewersie wykonanej pracy należy umieścić imię, nazwisko, klasę i szkołę, do której uczęszcza jej autor. Jeden uczestnik może złożyć jedną pracę w Konkursie.

Jury wybierze i nagrodzi trzy prace w kategorii nagród indywidualnych oraz przyzna jedną
nagrodę zespołową.

LAUREACI KONKURSU otrzymają następujące nagrody indywidualne:

 • I miejsce – laptop Acer Aspire + rower,
 • II miejsce – iPOD Touch 8 GB + rower,
 • III miejsce – teleskop + rower,

Podatek od nagród rzeczowych zostanie opłacony przez Fundatorów, zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym.
Nagrodą dodatkową dla wszystkich laureatów Konkursu jest bezpłatny wstęp i zwiedzanie
z przewodnikiem Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie ufundowane przez Muzeum.
Nagrodą zespołową jest grupowe zwiedzanie Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie oraz podróż kolejką na trasie Sochaczew – Kampinos (termin wycieczki do uzgodnienia z ORGANIZATOREM, do wyboru w okresie od 15 do 30 maja 2012 roku).

Fundatorami nagród są: Netia S.A. z siedzibą w Warszawie, INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu, Muzeum Kolejnictwa w Warszawie oraz Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie.

Wyniki KONKURSU zostaną zamieszczone na stronie www.pasazer.info.pl. LAUREACI KONKURSU zostaną również powiadomieni o wygranej i godzinie uroczystego rozdania nagród telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w dniu 7 marca 2012 roku w Muzeum Kolejnictwa w Warszawie.

W razie niejasności należy kontaktować się z Panią Agnieszką Laskowską, e-mail: agnieszka.laskowska@utk.gov.pl, nr tel. (22) 630 18 40. Prosimy o temat maila: „KONKURS – LOKOMOTYWA”.

Informacja pochodzi ze strony: pasazer.utk.gov.pl

Kontakt

Urząd Transportu Kolejowego
ul. Chałubińskiego 4
00-928 Warszawa
tel. 22 630 18 40
agnieszka.laskowska@utk.gov.pl
www.pasazer.info.pl