Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci35
 • absolwenci31
 • doktoranci4
 • naukowcy2
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie8
 • artystyczne19
 • naukowe19
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie36
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa4
 • firma4
 • instytucja rządowa8
 • samorząd15
 • inny5
Wróć do listy

Lokalny Konkurs Grantowy w województwie mazowieckim

organizator:

Stowarzyszenie Europa i My

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 11.06.2010

Lokalny Konkurs Grantowy w województwie mazowieckim

Stowarzyszenie Europa i My we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach Programu „Działaj lokalnie VII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Program adresowany jest do organizacji pozarządowych (fundacji i stowarzyszeń) oraz grup nieformalnych, które mają swoją siedzibę i planują realizować swoje projekty na terenie powiatu grodziskiego (w gminach: Baranów, Jaktorów, Grodzisk Mazowiecki, Milanówek, Podkowa Leśna, Żabia Wola).

Dofinansowanie mogą uzyskać te projekty, które angażują mieszkańców do wspólnych działań, stanowią atrakcyjną ofertę dla różnych grup wiekowych, integrują społeczność i przyczyniają się do budowania dobra wspólnego.

Celem konkursu jest bowiem wspieranie ludzi i organizacji, którzy chcą wspólnie robić coś ważnego dla swoich wsi, miast, gmin, osiedli i społeczności je zamieszkujących. Osoby, które dostrzegają w swoim otoczeniu jakiś problem, albo możliwość rozwoju dobra wspólnego i chcą się ubiegać o dofinansowanie planowanych działań muszą tylko wypełnić wniosek o dotację i dostarczyć go do biura Stowarzyszenia „Europa i My”.

Projekty zgłaszane do konkursu mogą obejmować maksymalnie 6-miesięczne działania w okresie od 20 czerwca 2010 do 28 lutego 2011.

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:

 • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
 • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
 • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
 • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
 • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalnie – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

Wniosek o dofinansowanie należy dostarczyć do dn. 11 czerwca 2010 r., do godz. 15.00, do biura Stowarzyszenia Europa i My, mieszczącego się przy ul. Rusałki 33, 05-827 Grodzisk Mazowiecki.

Informacje pochodzą ze strony www.europaimy.org

Kontakt

Stowarzyszenie Europa i My
ul. Rusałki 33
05-827 Grodzisk Mazowiecki
tel.: (22) 379 67 87
stowarzyszenie@europaimy.org
www.europaimy.org