Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci11
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie58
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Lokalny Konkurs Grantowy w ramach Programu "Działaj Lokalnie VII"

organizator:

Forum Młodzieży Samorządowej w Gierałtowicach

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 24.06.2010

Lokalny Konkurs Grantowy w ramach Programu "Działaj Lokalnie VII"

Forum Młodzieży Samorządowej w Gierałtowicach we współpracy z  Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach Programu „Działaj Lokalnie VII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

W VII edycji Programu „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:

 • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
 • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
 • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
 • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
 • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

Program adresowany jest do:

 • organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną (fundacji lub stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS* lub uczniowskie kluby sportowe czy ludowe kluby sportowe zarejestrowane w ewidencji Starosty Powiatowego),
 • grup nieformalnych, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) lub  jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, dom kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej, urząd gminy.  Instytucje te muszą posiadać osobowość prawną lub dysponować stosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do reprezentowania go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań.

W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje które:

 • mają siedzibę w gminach: Gierałtowice, Knurów, Pilchowice, Ornontowice, Orzesze, Łaziska Górne, Wyry, Mikołów, Radzionków, Miasteczko Śląskie, Tarnowskie Góry, Tworóg, Zbrosławice, Kalety, Świerklaniec, Ożarowice, Krupski Młyn,
 • planują prowadzić działania na terenie jednej z wymienionych gmin.

Łączna pula przeznaczona na granty w 2010 roku wynosi: 50 000,00 zł.
Wnioski w 1 egzemplarzu powinny dotrzeć do siedziby Lokalnej Organizacji Grantowej do dnia 24 czerwca 2010 roku do godz. 17.00 na adres korespondencyjny

Forum Młodzieży Samorządowej w Gierałtowicach
ul. Ogrodowa 47
44 – 186 Gierałtowice

z dopiskiem: Konkurs grantowy „Działaj Lokalnie VII”

Wnioski składane osobiście będą przyjmowane w biurze programu w dniu 24 czerwca 2010 roku do godz. 17.00;

Forum Młodzieży Samorządowej w Gierałtowicach
ul. Szkolna 4
44 – 178 Przyszowice
budynek starej Szkoły Podstawowej w Przyszowicach, II piętro

Informacje pochodzą ze strony www.fmsgieraltowice.pl

Kontakt

Forum Młodzieży Samorządowej w Gierałtowicach
ul. Ogrodowa 47
44-186 Gierałtowice
tel.: (32) 757 11 33

www.fmsgieraltowice.pl