Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie14
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Logo Wrocławia- Europejskiej Stolicy Kultury 2016

organizator:

Biuro Festiwalowe Impart 2016 (BF Impart 2016)

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 22.01.2013

Logo Wrocławia- Europejskiej Stolicy Kultury 2016

Ogłoszenie konkursu na nowe logo Wrocławia jako Europejskiej Stolicy Kultury 2016
List Dyrektora Biura Festiwalowego Impart 2016

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie na nowe logo idei Wrocław – Europejska Stolica Kultury 2016. Po zwycięstwie w konkursie oraz powołaniu nowej instytucji wchodzimy w nowy etap przygotowań.

Europejska Stolica Kultury jest dla miasta szansą na stworzenie możliwie najbardziej tolerancyjnego i otwartego na różne sposoby myślenia miejsca na świecie. Miejsca, w którym żyje się dobrze, gdzie każdy szanuje każdego, gdzie wartością jest dialog, pokora, empatia i zrozumienie dla inności. Miejsca, w którym dominuje radość.

Jedną z dróg do osiągnięcia tego stanu jest dominacja kultury w życiu społecznym. Program ESK i jego realizacja daje możliwość budowania standardów współżycia, które staną się trwałą ramą, dającą możliwość realizacji świadomego i podmiotowego życia jak największej grupie ludzi.

Kultura to przede wszystkim sfera kreowania i opisywania świata, zarówno przez afirmację, jak i zaprzeczenie. Twórczość wymaga jednego zasadniczego warunku – wyobraźni. Ta część ludzkiej natury jest zawsze autonomiczna w swej istocie. Ważne jest jednak, by uświadomić sobie, że także edukacja, a może przede wszystkim edukacja poprzez kulturę, to proces, który wpływa na wyobraźnię najbardziej – uwrażliwia na otoczenie.

Celem projektu jest wydobycie tkwiącej w mieszkańcach energii twórczej – potęgi wyobraźni wrocławian, która stanie się fundamentem fabryki, w jaką przemieni się Wrocław – fabryki przemysłów kreatywnych. To najlepsza droga do stworzenia unikalności Miasta. Kreatywność nie będzie przywilejem artystów, będzie egalitarna i będzie płaszczyzną wspólnej komunikacji mieszkańców.

Projekt ESK ma upowszechnić holistyczne myślenie o mieście – jesteśmy jednym organizmem, rozumiemy i szanujemy powiązania strukturalne Miasta – miejsca, w którym żyjemy. Udział jak największej ilości obywateli Wrocławia w projekcie powinien wywołać proces integrowania  aktywności twórczej. Mamy nadzieję, że zaowocuje to współoddziaływaniem poszczególnych projektów, dając tym samym napęd do kolejnych inicjatyw. Ma to być proces samonapędzający, który wymaga jedynie moderowania, zgodnie z zasadami ekonomii kultury.

Efektem projektu ESK jest umocnienie tworzonego przez współczesnych mieszkańców mitu  naszego Miasta, który opiera się na wybranych wartościach budujących obywatelską, a zatem świadomą swojej roli i możliwości społeczność. Żeby zrealizować ten projekt w maksymalnie skuteczny sposób musimy zacząć działać już teraz. Musimy rozpocząć proces natychmiast, albowiem jakość jego przeprowadzenia będzie rzutowała na ostateczny wynik. Jakość tworzy się w czasie – nie ma gotowych rozwiązań w tego rodzaju projektach.

Konkurs na nowy znak jest pierwszym krokiem. W swej istocie intuicyjnym. Jest nowym otwarciem.

Strzałem z pistoletu startowego.

Zaczynamy bieg …

Krzysztof Maj
Dyrektor Generalny

Informacje pochodzą ze strony:www.wro2016.pl

Kontakt

Biuro Festiwalowe Impart 2016 (BF Impart 2016)
Komuny Paryskiej 39-41
50-451 Wrocław


www.impart.art.pl