Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie32
 • studenci90
 • absolwenci92
 • doktoranci28
 • naukowcy20
 • inni63
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie24
 • artystyczne38
 • naukowe39
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie94
 • międzynarodowe1
 • łódzkie1
 • mazowieckie2
 • podkarpackie1
 • podlaskie2
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia35
 • szkoła wyższa7
 • firma21
 • instytucja rządowa18
 • samorząd27
 • inny2
Wróć do listy

Literacka Nagroda "Pawiego Pióra" – IX edycja konkursu

organizator:

Zespół Szkół Poligraficzno Księgarskich im. Zenona Klemensiewicza

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 22.12.2010

Literacka Nagroda "Pawiego Pióra" – IX edycja konkursu

Dyrekcja Zespołu Szkół Poligraficzno-Księgarskich im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie serdecznie zaprasza uczniów szkół pomadgimnazjalnych do wzięcia udziału w IX edycji konkursu Literacka Nagroda „Pawiego Pióra”.

Konkurs ma charakter ogólnopolski i adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Celem konkursu jest:

 • zachęcenie młodzieży do poznawania współczesnej literatury polskiej
 • kształtowanie aktywnych i krytycznych odbiorców sztuki
 • nawiązanie współpracy z innymi szkołami w Polsce
 • inspirowanie do szukania oryginalnej formy recenzji
 • zachęcenie do wyrażania własnego zdania, oceny, sądów
 • dbałość o piękno i poprawność języka ojczystego
 • promowanie szkoły

Prace powinny stanowić prezentację i ocenę utworu literackiego opublikowanego przez współczesnego autora polskiego. Objętość prac, w dowolnej formie literackiej nie może przekraczać czterech stron maszynopisu formatu A-4. Prace czytane będą przez dwóch niezależnych recenzentów. Jury konkursu oceniać będzie:

 • oryginalność ujęcia tematu
 • pomysłowość formy i kompozycję
 • poziom językowy i stylistyczny prezentacji
 • estetykę pracy

Termin nadsyłania prac mija dnia 22 grudnia 2010 r. Pracę należy opatrzyć jedynie godłem lub pseudonimem oraz dołączyć do niej wypełniony formularz zgłoszeniowy. Formularz powinien zostać przesłany w zamkniętej kopercie, na której znajdzie się wyłącznie godło autora (lub pseudonim) identyczne z tym umieszczonym na pracy. Prace wraz z formularzem należy przesłać na adres:

Zespół Szkół Poligraficzno Księgarskich im. Zenona Klemensiewicza
Os. Tysiąclecia 38
31-610 Kraków

Organizator konkursu przewiduje przyznanie nagród dla autorów najlepszych prac. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły 8 marca 2011 r., natomiast wręczenie nagród odbędzie się 25 marca 2011r. w Zespole Szkół Poligraficzno Księgarskich im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie.

Informacje pochodzą ze strony www.zspk.rix.pl

Kontakt

Zespół Szkół Poligraficzno Księgarskich im. Zenona Klemensiewicza
Os. Tysiąclecia 38
31-610 Kraków
tel.: (12) 648 49 03
zsp-k@wp.pl
www.zspk.rix.pl