Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci72
 • absolwenci71
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni38
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne3
 • artystyczne26
 • naukowe38
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie69
 • międzynarodowe6
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia26
 • szkoła wyższa1
 • firma13
 • instytucja rządowa15
 • samorząd32
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Liczy się temat – konkurs dziennikarski

organizator:

ALERTMEDIA Communications

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.12.2010

Liczy się temat – konkurs dziennikarski

Organizatorem konkursu dziennikarskiego „Liczy się temat” dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych jest spółka CANAL+ Cyfrowy.

Celem konkursu jest budowanie wrażliwości młodych ludzi, pomoc w głębszym rozumieniu roli, zadań oraz działania mediów.

Prace konkursowe powinny dotyczyć tematów, które są w szczególnym zakresie związane z aktualną problematyką społeczną, uwzględniając obszary zainteresowania Unii Europejskiej dotyczące promocji ciekawych inicjatyw lokalnych i regionalnych; istotnych kwestii dla mieszkańców danego miasta, miejscowości, lokalnej społeczności dzielnicy, osiedla lub szkoły; kwestii związanych z tolerancją, wyrównywaniem szans czy zagadnieniem wielokulturowości.

Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych zainteresowani tematyką dziennikarską, indywidualnie lub w zespołach redakcyjnych z jednej szkoły liczących 5 osób.

Prace konkursowe należy przesyłać w zaklejonych kopertach na adres:

Biuro Konkursu „Liczy się temat”
ALERTMEDIA Communications
ul. Migdałowa 4/43
02-796 Warszawa

do dnia 31 grudnia 2010 roku.

Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić maksymalnie dwie prace konkursowe. Zgłoszenie pracy powinno obejmować:

 • podpisany przez uczestnika konkursu Załącznik nr 1 do Regulaminu, w przypadku wcześniejszej publikacji pracy konkursowej – informację o dacie i miejscu tej publikacji

W przypadku zgłoszenia pracy konkursowej w postaci:

 • artykułu prasowego – uczestnik Konkursu jest zobowiązany przesłać wydruk komputerowy lub kserokopię tego artykułu oraz dodatkowo zapisany artykuł na płycie CD-ROM, lub dysku DVD lub dyskietce w formie pliku w programie Word, pliku txt lub pdf lub za pośrednictwem maila na adres konkurs@mediastarter.pl
 • audycji dźwiękowej – uczestnik Konkursu powinien przesłać elektroniczne nagranie audycji na płycie CD-ROM lub DVD w formacie pliku WAV lub MP3
 • utworu audiowizualnego – uczestnik Konkursu powinien przesłać nagranie na kasecie VHS, dysku DVD w formacie dvd, avi lub mpeg
 • plakatu – uczestnik Konkursu jest zobowiązany przesłać wydruk komputerowy lub kserokopię tego artykułu oraz dodatkowo zapisany artykuł na płycie CD-ROM, DVD lub dyskietce w formie pliku w programie Word, pliku txt lub pdf albo za pośrednictwem maila na adres konkurs@mediastarter.pl
 • działania w Internecie – uczestnik Konkursu powinien przesłać elektroniczne nagranie materiału na płycie CD-ROM lub DVD oraz podać aktywny link pod którym materiał znajduje się w Internecie

Wyboru laureatów Konkursu dokona Jury, w skład którego wejdą trzy osoby powołane przez Organizatora Konkursu. Spośród wszystkich prac konkursowych spełniających kryteria określone w regulaminu wybierze w drodze głosowania nie więcej niż 12 laureatów, w tym 6 laureatów w kategorii ze zgłoszeń nadesłanych przez uczniów szkół gimnazjalnych i 6 laureatów ze zgłoszeń nadesłanych przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wybór laureatów nastąpi do dnia 28 lutego 2011 r. w siedzibie Organizatora Konkursu.

Każdy laureat Konkursu (w przypadku pracy zbiorowej każdy członek zespołu redakcyjnego) otrzyma dyplom oraz nagrodę rzeczową. Lista laureatów zostanie ogłoszona na stronie www.mediastarter.pl do dnia 28 lutego 2011 r. oraz przekazana przedstawicielom środków przekazu wymienionym w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Informacje pochodzą ze strony www.canalpluscyfrowy.pl

Kontakt

ALERTMEDIA Communications
ul. Migdałowa 4/43
02-796 Warszawa


www.canalpluscyfrowy.pl