Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni32
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie14
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie76
 • międzynarodowe3
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Libiąż w obiektywie – konkurs fotograficzny

organizator:

Libiąskie Centrum Kultury

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 25.01.2010

Libiąż w obiektywie – konkurs fotograficzny

W konkursie może wziąć udział każdy, niezależnie od wieku czy miejsca zamieszkania. Warunkiem jest wykonanie fotografii przedstawiającej miejsca, wydarzenia charakterystyczne dla Libiąża lub jego mieszkańców. Każdy z autorów może nadesłać maksymalnie 3 fotografie jako cykl lub 1 zdjęcie. Powołane przez organizatora jury oceni obie te kategorie równorzędnie, biorąc pod uwagę walory tematyczne, oryginalność i poziom artystyczny zdjęć. Technika wykonania prac jest dowolna (np. odbitki barwne, czarno-białe, sepia). Prace nadesłane na konkurs nie mogą być wcześniej publikowane. Organizatorzy przyjmują zdjęcia:
– gotowe wywołane lub wydrukowane zdjęcia o wymiarze 15 x 21 cm;
– pliki elektroniczne JPG o wymiarach 1200 x 1600 pikseli, i w plikach nie przekraczających 2MB.

Wraz ze zgłoszeniem na konkurs należy podać tytuł pracy, imię i nazwisko autora, adres autora, telefon kontaktowy, krótki komentarz do każdego zdjęcia, oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć. (np. „Potwierdzam swoje prawa autorskie do nadesłanego zdjęcia –Jan Kowalski”).

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację zdjęć i przeniesienie praw autorskich na organizatora bez otrzymania honorarium (osoby niepełnoletnie obowiązuje podpis rodziców akceptujących regulamin).

Konkursowe prace w terminie do 25 stycznia 2010 r. należy złożyć osobiście w LCK (pokój nr 6), nadsyłać pocztą tradycyjną na adres: Libiąskie Centrum Kultury, ul. Górnicza 1, 32 590 Libiąż, lub pocztą elektroniczną na adres: lck@libiaz.pl (z dopiskiem: Konkurs Fotograficzny).
Laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury. Nagrodzone prace będą eksponowane na okolicznościowej wystawie w LCK. Mogą być również wykorzystane do celów promocyjnych gminy Libiąż.

Informacje pochodzą ze strony www.wiadomosci24.pl

Kontakt

Libiąskie Centrum Kultury
ul. Górnicza 1
32 590 Libiąż