Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni32
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie76
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Let Your Talents Grow – ogólnopolski konkurs dla studentów

organizator:

PricewaterhouseCoopers

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.01.2011

Let Your Talents Grow – ogólnopolski konkurs dla studentów

Let Your Talents Grow to propozycja dla studentów I, II i III roku studiów licencjackich lub jednolitych studiów magisterskich.

Do dnia 30 stycznia 2011 roku, do godziny 24.00, każda osoba zainteresowana udziałem w Konkursie może założyć własne konto internetowe w systemie PricewaterhouseCoopers poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, zamieszczonego na stronie konkursowej www.pwc.com/kariera.

Konkurs polega na udzielaniu przez Uczestników odpowiedzi na pytania dotyczące wiedzy z dziedziny ekonomii i/lub finansów oraz wiedzy na temat firmy PricewaterhouseCoopers, które będą umieszczane na stronie www.pwc.com/kariera. Pytania konkursowe będą zamieszczane przez Organizatora dwa razy w tygodniu, począwszy od dnia 7 stycznia 2011, do dnia 31 stycznia 2011 r. włącznie. Odpowiedzi na wszystkie pytania konkursowe Uczestnik musi nadesłać do dnia 31 stycznia 2011 roku, do godziny 24.0 poprzez wypełnienie wszystkich pól w formularzu odpowiedzi dostępnym na koncie Uczestnika. Spośród nadesłanych rozwiązań, Organizator wybierze do 30 Uczestników, którzy udzielą poprawnych odpowiedzi na wszystkie pytania konkursowe, i udzielą najciekawszych odpowiedzi na pytania otwarte oraz prześlą prawidłowo wypełniony formularz w terminie do 31 stycznia 2011. Osoby te zostaną nagrodzone uczestnictwem w warsztatach PwC Student’s Spring Academy. Trzy najlepsze z nadesłanych Finalistów rozwiązań zostaną wyróżnione miejscem: pierwszym, drugim i trzecim oraz dodatkowo nagrodzone przez Organizatora. Kryterium wyboru Finalistów jest poprawność odpowiedzi na pytania konkursowe oraz oryginalność, kompletność i dokładność wypowiedzi na pytania otwarte.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi najpóźniej w dniu 7 lutego 2011 roku. Imiona i nazwiska Finalistów zostaną opublikowane na stronie internetowej www.pwc.com/kariera. Finaliści zostaną także poinformowani przez Organizatora o wygranych drogą telefoniczną.

W ramach Konkursu Finalistom zostaną przyznane następujące nagrody:

 • nagroda za I miejsce – nagroda rzeczowa w postaci aparatu cyfrowego o wartości brutto 699 zł oraz uczestnictwo w warsztatach PwC Student’s Spring Academy o wartości brutto 222 zł, a także nagroda pieniężna w wysokości 11,1% łącznej wartości nagród – kwotę powyższą Organizator zatrzyma na poczet należnego podatku od nagród wygranych w konkursie
 • nagroda za II miejsce – nagroda rzeczowa iPod nano 8 GB o wartości 559 zł brutto oraz uczestnictwo w warsztatach PwC Student’s Spring Academy o wartości brutto 222 zł; oraz a także nagroda pieniężna w wysokości 11,1% łącznej wartości nagród – kwotę powyższą Organizator zatrzyma na poczet należnego podatku od nagród wygranych w konkursie
 • nagroda za III miejsce – nagroda rzeczowa iPod nano 8 GB o wartości 599 zł. brutto oraz uczestnictwo w warsztatach PwC Student’s Spring Academy o wartości brutto 222 zł; oraz a także nagroda pieniężna w wysokości 11,1% łącznej wartości nagród – kwotę powyższą Organizator zatrzyma na poczet należnego podatku od nagród wygranych w konkursie
 • pozostali Finaliści – 27 miejsc w warsztatach PwC Student’s Spring Academy o wartości brutto 222 zł każde

Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu oraz poprzez wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych akceptuje warunki regulaminu konkursu.

Informacje pochodzą ze strony www.pwc.com

Kontakt

PricewaterhouseCoopers
ul. Al. Armii Ludowej 14
00-638 Warszawa
tel.: (22) 523 40 00

www.pwc.com