Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci38
 • absolwenci36
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni30
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie18
 • muzyczne1
 • artystyczne22
 • naukowe19
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie36
 • międzynarodowe12
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa6
 • firma9
 • instytucja rządowa9
 • samorząd16
 • inny1
Wróć do listy

Leica Street Photo – Moment jest jeden

organizator:

6×7 Sp. z o.o.

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-konkurs.php on line 76
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 22.07.2011

Leica Street Photo – Moment jest jeden

Udział w konkursie mogą wziąć osoby pełnoletnie lub posiadające pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w konkursie. Każdy uczestnik można nadesłać od 1 do 5 fotografii. Nadsyłając fotografię Uczestnik oświadcza, że jest jej autorem i posiada wszelkie prawa do dysponowania tą fotografią. Ponadto Uczestnik oświadcza, że nadesłana fotografia nie narusza praw osób trzecich, w szczególności, wszystkich osób widocznych na fotografii, oraz że osoby wyraziły zgodę na wykorzystanie fotografii w Konkursie, w tym na rozpowszechnianie prawa do ich wizerunku. W przypadku braku takowej zgody Uczestnik bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie uzasadnione roszczenia tych osób.

Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej www.leica-camera.pl, po zarejestrowaniu Uczestnika i wypełnieniu formularza konkursowego. W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, nick i adres e-mail. Prace przyjmowane są do dnia 22.07.2011 r.

Technika wykonania fotografii jest dowolna. Tematem Konkursu jest tzw. fotografia uliczna. organizator ma prawo do wstępnej oceny zgłoszonych fotografii i odrzucenia ich bez podania przyczyny. Wymagany format prac: plik cyfrowy (TIFF, JPEG), o rozdzielczości min, 3600 pikseli wzdłuż dłuższego boku. Dodatkowo do prezentacji prac w Internecie i do oceny wymagana jest tzw. wglądówka zdjęcia, prezentująca 100% kadru, o wielkości do 1000 pikseli wzdłuż dłuższego boku, zapisana w formacie JPG. Plik z wglądówka powinien nosić nazwę „nick_tytuł_fotografii”. laureaci konkursu zostaną poproszeni o dostarczenie plików cyfrowych w pełnej rozdzielczości bezzwłocznie (w terminie 3 dni) po wyłonieniu nagrodzonych prac. W przypadku nie posiadania, lub nie dostarczenia przez laureata takich plików, Organizator może odstąpić od przyznania nagrody.

Autor udziela Organizatorowi Konkursu bezpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji do korzystania z nadesłanych zdjęć, w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, jego marketingiem i prezentacją wyników, w tym publikacji w prasie, na stronach internetowych oraz w galerii Leica Gallery Warszawa w CH BlueCity, Al. Jerozolimskie 179.

Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na następujących platformach informacyjnych: www.leica-camera.pl, www.leicastore.pl, oraz na profilu Leica Camera na portalu społecznościowym Facebook.

Organizator poinformuje laureatów o wynikach konkursu drogą mailową, na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail.

Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy laureaci Konkursu spełniają warunki określone w regulaminie Konkursu, jak również w przepisach prawa. W tym celu Organizator może żądać od uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów.

Nagroda w konkursie jest prezentacja w formie wystawy w Leica Gallery warszawa, 20-28 fotografii, wybranych przez Jury. Organizator przewiduje dodatkowe nagrody rzeczowe – sygnowane odbitki kolekcjonerskie fotografii Bogdana Dziworskiego.

Jury konkursowe może nagrodzić więcej niż jedno zdjęcie, spośród maksymalnie pięciu nadesłanych przez Uczestnika.

Organizator pokrywa wszystkie koszty związane z drukiem i prezentacją fotografii, organizacją wystawy i wernisażu.

Informacje pochodzą ze strony www.leica-camera.pl

Kontakt

6×7 Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 32c
01-684 Warszawa


www.leica-camera.pl