Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci46
 • absolwenci46
 • doktoranci9
 • naukowcy9
 • inni27
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie16
 • artystyczne14
 • naukowe26
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie47
 • łódzkie2
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa3
 • firma5
 • instytucja rządowa11
 • samorząd25
 • inny4
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

"Książka, która odmieniła moje życie" – konkurs literacki

organizator:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 16.04.2011

"Książka, która odmieniła moje życie" – konkurs literacki

Organizatorem konkursu literackiego „Książka, która odmieniła moje życie” jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy. Konkurs organizowany jest w ramach IX edycji Festiwalu Książki – Bydgoskiego Trójkąta Literackiego. Konkurs ma charakter otwarty, skierowany jest do osób powyżej 15 roku życia. Mogą w nim uczestniczyć profesjonalni i nie profesjonalni twórcy.

Konkurs literacki polega na przedstawieniu w formie eseju własnej „przygody z książką”, każdy z nas ma swoją ulubioną lekturę, do której często wraca. Bywają jednak książki wyjątkowe. Dają one nie tylko satysfakcję czytania, ale potrafią całkowicie zmienić nasze spojrzenie na życie. Taką książką może być pozornie zwykła powieść, opowiadanie, biografia, tomik poezji lub nawet zbiór aforyzmów. Nieraz nawet kilka słów, jeden wers, mogą sprawić, że rozglądamy się dookoła i stwierdzamy, „jakie życie jest piękne!”.

Cele konkursu:

 • propagowanie czytelnictwa i wartościowej literatury
 • pobudzanie aktywności twórczej, wyrażania siebie i własnych przemyśleń poprzez pisanie, poszukiwanie najbardziej wyrazistych form słowa
 • możliwość podzielenia się refleksjami na temat ulubionej książki lub wiersza
 • propagowanie kultury języka polskiego i różnorodnych form literackich

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie maksimum 2 utworów, esejów w czterech kompletach. Honorowane będą tylko prace na papierze formatu A4, nadesłane w formie wydruku komputerowego bądź maszynopisu wraz z zapisem elektronicznym (format doc.). Prace konkursowe należy opatrzyć godłem, powtórzonym w zaklejonej kopercie, zawierającej wypełnioną kartę zgłoszenia. Projekty przesłane bez wypełnionej karty zgłoszenia nie będą rozpatrywane przez Jury Konkursu.

W przypadku udziału w konkursie osób niepełnoletnich konieczny jest podpis rodzica/opiekuna (na karcie zgłoszenia).

Na konkurs należy zgłaszać utwory dotąd niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach literackich. Wszystkie prace powinny być wyłącznie indywidualne.

Powołane przez organizatorów Jury dokona oceny nadesłanych prac oraz przyzna nagrody i wyróżnienia. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. Całkowita pula nagród wynosi 1.000 zł.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do prezentacji i publikacji nagrodzonych i wyróżnionych utworów. Wytypowane przez Jury prace opublikowane będą na stronie internetowej Biblioteki. Najlepsze utwory zamieszczone zostaną w publikacji pt. „Książka, która odmieniła moje życie”.

Prace należy składać lub nadsyłać do dnia 16 kwietnia 2011 roku na adres:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy
Sekretariat
u. Długa 39
85-034 Bydgoszcz

z dopiskiem konkurs literacki – „Książka, która odmieniła moje życie”.

Uroczyste zakończenie konkursu wraz z wręczeniem nagród i wyróżnień odbędzie się w dniu 28 maja 2011 roku. O miejscu i godzinie wręczenia nagród laureaci konkursu zostaną powiadomieni listownie, telefonicznie bądź za pośrednictwem Internetu. Organizator zastrzega sobie wyłącznie osobisty odbiór nagród i wyróżnień.

Nadesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z:

 • wyrażeniem zgody na udział w konkursie
 • nieodpłatnym przekazaniem organizatorowi praw autorskich do nadesłanej pracy
 • akceptacją wszystkich zapisów regulaminu

Organizator nie zwraca nadesłanych prac i zastrzega sobie prawo ich prezentacji i publikacji bez honorarium za prawa autorskie w celu promocji działań Biblioteki oraz uzdolnionych twórców.

Informacje pochodzą ze strony www.wimbp.man.bydgoszcz.pl

Kontakt

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy
u. Długa 39
85-034 Bydgoszcz
tel.: (52) 323 80 08
sekretariat@wimbp.bydgoszcz.pl
www.wimbp.man.bydgoszcz.pl