Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci61
 • absolwenci63
 • doktoranci10
 • naukowcy9
 • inni33
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie16
 • muzyczne4
 • artystyczne19
 • naukowe37
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie64
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia2
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia25
 • szkoła wyższa5
 • firma8
 • instytucja rządowa10
 • samorząd29
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Kreatywne ujęcie dźwięku – konkurs fotograficzny

organizator:

FPlus Sp. z o.o.

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.12.2010

Kreatywne ujęcie dźwięku – konkurs fotograficzny

Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne. Przedmiotem Konkursu są fotografie realizujące temat – „Kreatywne ujęcie dźwięku”. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania z galerii prac niezwiązanych z tematem Konkursu. Konkurs polega na nadesłaniu przez Uczestników Konkursu prac do Galerii konkursowej „Kreatywne ujęcie dźwięku” na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie. Uczestnik konkursu może zgłosić dowolną ilość prac, które nie mogą być obciążone wadami prawnymi. W przypadku pojawienia się w Galerii dwóch identycznych prac Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia tej, która pojawiła się jako druga. Zabronione jest umieszczenie prac sprzecznych z dobrymi obyczajami – takie zdjęcia będą kasowane przez Organizatora po ich zamieszczeniu przez Uczestnika. O tym, że zdjęcie narusza powyższe zasady, decyduje ocena Organizatora Konkursu. W Konkursie mogą brać udział jedynie internauci zarejestrowani na stronie www.dfv.pl.

Zgłoszenie prac następuje wyłącznie poprzez wybranie opcji „zgłoś zdjęcie” umieszczone obok nazwy Konkursu. Aby była ona dostępna, należy zalogować się do serwisu, wejść na stronę własnej galerii zdjęciowej i wyświetlić wybrane przez siebie zdjęcie. Zgłoszone do Konkursu zdjęcie musi być w formacie JPEG, a wielkość pliku nie może przekroczyć 500 KB. Prace należy nadsyłać do dnia 15 grudnia 2010 r. Ogłoszenie wyników nastąpi na łamach styczniowego numeru DIGITAL FOTO VIDEO (Nr 1/2011) oraz na stronie www.dfv.pl.

W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:

 • I nagroda – bezprzewodowy zestaw głośnikowy ZiiSound D5 (1299 zł) oraz słuchawki HS-930i (359 zł)
 • II nagroda – bezprzewodowy zestaw głośnikowy D200 (390 zł) oraz słuchawki Aurvana in Ear-2 (389 zł)
 • III nagroda – bezprzewodowy zestaw głośnikowy D100 (240 zł) oraz słuchawki EP-3NC (349 zł)

Prace będą oceniane przez Jury w składzie określonym przez Organizatora. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. Autor zwycięskiej pracy jest zobowiązany dostarczyć w wymaganym terminie oryginał fotografii, o czym zostanie poinformowany drogą e-mailową przez Organizatora. Nie dotrzymanie ww. terminu powoduje utratę nagrodzonego miejsca w konkursie. Nagrodzone prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej w czasopiśmie DIGITAL FOTO VIDEO oraz na stronie internetowej www.dfv.pl.

Odbiór nagrody możliwy będzie wyłącznie po przysłaniu do redakcji oryginalnego kuponu konkursowego wyciętego z listopadowego (11/2010) wydania czasopisma. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora w terminie 30 dni id dnia ogłoszenia wyników Konkursu, w ciągu 14 dni od otrzymania przez Organizatora dowodu wpłaty podatku od nagrody, dokonanej na adres pocztowy podany w formularzu konkursowym.

Zamieszczenie fotografii w Galerii konkursowej jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej i bezterminowej licencji na umieszczanie zdjęć służących do projektowania kalendarza wykonanych przez Uczestnika Konkursu na stronie Organizatora www.dfv.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej, jednorazowej reprodukcji nagrodzonych i wyróżnionych prac na łamach miesięcznika DIGITAL FOTO VIDEO, a także podczas ewentualnej wystawy pokonkursowej oraz w innych publikacjach związanych z Konkursem. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich.

Informacje pochodzą ze strony www.dfv.pl

Kontakt

FPlus Sp. z o.o.
ul. Okopowa 56/1
01-042 Warszawa


www.dfv.pl