Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci51
 • absolwenci47
 • doktoranci12
 • naukowcy7
 • inni33
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne2
 • artystyczne27
 • naukowe23
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie55
 • międzynarodowe2
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia13
 • szkoła wyższa2
 • firma11
 • instytucja rządowa13
 • samorząd20
 • inny1
Wróć do listy

Kreacje inspirowane motywami ludowymi – konkurs plastyczny dla najmłodszych

organizator:

Szkoła Podstawowa w Koźmicach Wielkich

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.03.2011

Kreacje inspirowane motywami ludowymi – konkurs plastyczny dla najmłodszych

Cele konkursu:

 • rozbudzanie zainteresowań folklorem polskim
 • poznanie regionalnych strojów ludowych z różnych stron Polski
 • rozwijanie kreatywności i samodzielności dzieci

Zasady przeprowadzenia konkursu:
Konkurs przeprowadzony  będzie dwóch kategoriach wiekowych:

I. dzieci młodsze (5,6-letnie) uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
II. dzieci starsze (uczniowie klas I-III szkół podstawowych)

Zasady uczestnictwa w konkursie:

 • Zadaniem dzieci jest stworzenie kreacji zainspirowanej elementami strojów i motywami ludowymi.
 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie  samodzielnie wykonanej pracy z zastosowaniem dowolnej techniki plastycznej. Prace nie mogą zawierać elementów zastrzeżonych prawami autorskimi innych osób. Szkoła deleguje na konkurs 4 prace z każdej klasy, a przedszkole 4 prace z każdej grupy wiekowej.
 • Każda praca powinna posiadać metryczkę (imię i nazwisko dziecka, grupę wiekową, temat pracy – podpis z jakiego regionu Polski zainspirowany został strój, adres i numer telefonu placówki oraz nazwisko opiekuna). Prace należy przesłać na adres: Szkoła Podstawowa w Koźmicach Wielkich, Koźmice Wielkie 1, 32-020 Wieliczka.

Terminy:

 • Termin nadesłania prac upływa 31marca 2011 roku (decyduje data stempla pocztowego).
 • Ogłoszenie wyników nastąpi między 7-14 kwietnia 2011 roku na stronie internetowej www.spkozmicewielkie.pl Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną poinformowani telefoniczne.

Ocena prac konkursowych:

Komisja konkursowa wybierze laureatów, zwracając uwagę na:
– poziom artystyczny pracy
– innowacyjność i kreatywność
– samodzielność wykonania pracy
– uwzględnienie w pracy elementów ludowych

Laureaci otrzymają nagrody i dyplomy (z każdej kategorii wiekowej wyłonione zostaną pierwsze, drugie i trzecie miejsca oraz wyróżnienia).

Wszystkie placówki i opiekunowie biorący udział w konkursie otrzymają pamiątkowy dyplom i podziękowania.

Informacje pochodzą ze strony blizejprzedszkola.pl

Kontakt

Szkoła Podstawowa w Koźmicach Wielkich
ul. Koźmice Wielkie 1
32-020 Wieliczka
tel. (12) 250 14 66