Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci39
 • absolwenci35
 • doktoranci6
 • naukowcy6
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • muzyczne1
 • artystyczne18
 • naukowe26
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie42
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia13
 • szkoła wyższa6
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

Kraków światłem malowany – konkurs plastyczny

organizator:

Przedszkole Niepubliczne Pod gwiazdkami

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 25.02.2011

Kraków światłem malowany – konkurs plastyczny

Cele:

 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych
 • umacnianie poczucia więzi emocjonalnej z miastem Krakowem, a także poczucia tożsamości regionalnej
 • utrwalenie zamiłowań twórczych
 • zainteresowanie tematyką regionalną

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym:

 • I grupa: 3-4 latki
 • II grupa: 5-6 latki

Wymagania techniczne – format pracy: dowolny, technika: witraż.

Każda praca musi zawierać metryczkę: imię i nazwisko, wiek, adres placówki, telefon kontaktowy, imię i nazwisko opiekuna.

Każda praca będzie oceniana za:

 • zgodność tematyczną i pomysłowość
 • jakość artystyczną i estetyczną
 • oryginalność i pomysłowość

Prace z wypełnioną metryczką można składać osobiście lub przesłać na adres:

Przedszkolu Niepublicznym „Pod Gwiazdkami”
ul. Szafera 2
31-543 Kraków

do dnia 25.02.2011r.

Prace pozostają do dyspozycji organizatorów konkursu. Oceny dokona Jury powołane przez organizatora konkursu. O wynikach laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do dnia 3.03.2011r.

Nagrody, dyplomy i podziękowania zostaną wysłane pocztą. Wyniki konkursu wraz z nazwiskami laureatów zostaną opublikowane na stronie www.blizejprzedszkola.pl oraz www.podgwiazdkami.pl.

Informacje pochodzą ze strony www.blizejprzedszkola.pl

Kontakt

Przedszkole Niepubliczne Pod gwiazdkami
ul. Szafera 2
31-543 Kraków
tel.: 12 411 34 51
przedszkole@podgwiazdkami.pl
www.podgwiazdkami.pl