Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci34
 • absolwenci31
 • doktoranci4
 • naukowcy2
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie8
 • muzyczne2
 • artystyczne18
 • naukowe18
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie34
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa4
 • firma4
 • instytucja rządowa6
 • samorząd15
 • inny5
Wróć do listy

Konkursy o Nagrodę im. Anieli hrabiny Potulickiej

organizator:

Katolicki Uniwersytetu Lubelski

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.03.2017
termin rozstrzygnięcia: 15.05.2017
liczba nagród: 2
pula nagród: 25 000

Konkursy o Nagrodę im. Anieli hrabiny Potulickiej

Do 15 marca 2017 r. Katolicki Uniwersytetu Lubelski przyjmuje zgłoszenia kandydatur do nagrody naukowej oraz nagrody za sukces gospodarczy, imienia hrabiny Anieli hrabiny Potulickiej (1861-1932) – właścicielki ziemskiej, filantropki, założycielki fundacji wspierającej KUL.

Obie nagrody mają premiować osoby, których działalność wpisuje się w idee chrześcijańskiego humanizmu. Kandydatami do nagrody mogą być osoby, które nie ukończyły 40. roku życia w roku poprzedzającym rok przyznania nagrody. Kandydatury mogą zgłaszać instytucje i osoby fizyczne z kraju i zagranicy.

Do nagrody naukowej mogą być zgłaszane monografie i wydawnictwa zbiorowe, opublikowane w 2016 roku, zawierające nowatorskie ustalenia z zakresu szeroko rozumianych nauk społecznych, ekonomicznych, prawnych i humanistycznych np. ukazujące godność osoby ludzkiej, czy działania na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego.. Zgłoszenie powinno zawierać pisemne uzasadnienie, trzy egzemplarze proponowanej do nagrody publikacji oraz dwie recenzje przygotowane na potrzeby zgłoszenia do nagrody. Wysokość nagrody wynosi 15 tys. zł.

Druga z nagród przyznawana jest za sukces gospodarczy realizowany w duchu solidarnego humanizmu. Do nagrody mogą być zgłaszane osoby fizyczne będące członkami kadry zarządzającej (członkowie zarządu lub innego organu zarządzającego) lub właściciele (jednoosobowi przedsiębiorcy lub wspólnicy prowadzący sprawy spółki) małych i średnich przedsiębiorstw, szczególnie premiowane będą osiągnięcia z 2016 roku. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać pisemne uzasadnienie i potwierdzenie osiągnięć zgłaszanych do nagrody. Nagroda wynosi 10 tys. zł.

To już trzecia edycja nagród, którym patronuje hr. Potulicka. Pierwszym laureatem – w kategorii sukces gospodarczy realizowany w duchu solidarnego humanizmu – został Paweł Hajduk, Prezes Zarządu Hajduk Group sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie. W roku 2016 nagrodę za wybitne osiągnięcia naukowe wpisujące się w idee chrześcijańskiego humanizmu otrzymała Monika Maludzińska, autorka monografii pt. „Kraj jest nieszczęśliwy że ma ludzi próżnujących” walka z ubóstwem w Warszawie na tle sytuacji społeczno-gospodarczej Rzeczypospolitej w dyskursie publicystycznym drugiej połowy XVIII wieku”.

Zgłoszenia można przesyłać do 15 marca 2017 na adres Sekretariat Rektora KUL, 20-950 Lublin, al. Racławickie 14 z dopiskiem odpowiednio: „Nagroda im. Anieli hrabiny Potulickiej – osiągnięcia naukowe” lub Nagroda im. Anieli hrabiny Potulickiej – sukces gospodarczy”. Wyniki konkursu zostaną podane do 15 maja, a uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dniu Święta Patronalnego KUL – uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego, które w tym roku będzie obchodzone 23 czerwca.

Informacje pochodzą ze strony www.kul.pl

Kontakt

Dział Organizacyjno-Prawny
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin
tel. 81 445 41 77

www.kul.pl

Dokumenty

do pobrania