Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie14
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkursy na finansowanie projektów badawczych

organizator:

Narodowe Centrum Nauki

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.12.2011

Konkursy na finansowanie projektów badawczych

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło 15 sierpnia 2011 r. trzy konkursy na finansowanie projektów badawczych. Naukowcy mogą starać się o środki z puli 300 milionów złotych. Wnioski można składać do 15 grudnia 2011 r.
Pierwszy z ogłoszonych konkursów, na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do przeprowadzenia tych projektów jest konkursem najbardziej ogólnym. Mogą brać w nim udział wszyscy naukowcy prowadzący badania podstawowe. Poprzednia edycja tego konkursu cieszyła się największym powodzeniem wśród polskich badaczy: w jej ramach wpłynęło do NCN ponad 47% wszystkich wniosków otrzymanych w czerwcu 2011 r. przez NCN.

Drugi konkurs, dla osób nieposiadających stopnia naukowego doktora jest skierowany do badaczy, którzy dopiero rozpoczynają karierę naukową. W tym konkursie o granty ubiegają się zwykle doktoranci polskich uczelni, choć reguły konkursu nie zakładają konieczności powiązania projektu z przygotowywaniem doktoratu.

Trzeci ogłoszony konkurs to konkurs na finansowanie projektów badawczych mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego lub powołanie nowego zespołu naukowego. Jest on skierowany do osób rozpoczynających karierę, które posiadają stopień naukowy doktora. Do konkursu kwalifikują się osoby, które uzyskały ten stopień nie wcześniej niż 5 lat przed złożeniem wniosku. W tej edycji będą to doktorzy, którym nadano stopnie naukowe w roku 2006 lub później. W konkursie mogą uczestniczyć również osoby, które uzyskały stopień doktora wcześniej, ale w międzyczasie przebywały na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym.

Do składania wniosków o finansowanie w ramach wszystkich konkursów NCN uprawnione są podmioty prowadzące badania naukowe, o środki mogą ubiegać się również osoby fizyczne bez afiliacji.

Aby wziąć udział w jednym z ogłoszonych 15 sierpnia konkursów, należy złożyć w NCN wniosek o finansowane w terminie do 15 grudnia 2011 roku. Powinien on zawierać przede wszystkim opis projektu, harmonogram oraz kosztorys planowanych badań. Wniosek należy przygotować w elektronicznym systemie OSF, wydrukować i po uzyskaniu wszystkich niezbędnych podpisów dostarczyć do NCN w wersji wydrukowanej oraz wysłać drogą elektroniczną.

W poprzednich edycjach konkursów NCN, do których nabór wniosków zakończył się 17 czerwca 2011 roku, o finansowanie ubiegało się niemal 8 tysięcy wniosków. Pozytywnie ocenione przez recenzentów NCN projekty otrzymają środki z puli ponad 500 milionów złotych.

Termin składania wniosków: 15 grudnia 2011r.

Więcej informacji na temat konkursów NCN znajduje się na stronie www.ncn.gov.pl.

Informacje pochodzą ze strony www.studentnews.pl

Kontakt

Narodowe Centrum Nauki
ul. Królewska 57
30-081 Kraków
tel.12 341 90 00
biuro@ncn.gov.pl
www.ncn.gov.pl