Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie17
 • studenci65
 • absolwenci66
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni32
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie11
 • artystyczne24
 • naukowe38
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie64
 • międzynarodowe5
 • podkarpackie1
 • pomorskie2
 • śląskie2
 • warmińsko-mazurskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • szkoła wyższa5
 • firma9
 • instytucja rządowa15
 • samorząd21
 • inny2
Wróć do listy

Konkursy na esej, reportaż, fotoreportaż i starą fotografię nt. Narwii i jej dorzecza

organizator:

Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka"

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
termin składania wniosków: 31.05.2012

Konkursy na esej, reportaż, fotoreportaż i starą fotografię nt. Narwii i jej dorzecza

Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze STOPKA w Łomży, w roku swojego 30-lecia, ogłasza otwarte konkursy na esej, reportaż, fotoreportaż i starą fotografię.

Ich motywem przewodnim jest Narew i jej dorzecze. Celem konkursów jest pokazanie w różnorodny sposób mieszkańców terenów nadnarwiańskich, a także całego dorzecza Narwi: ukazanie bogactwa i różnorodność losów osób i lokalnych społeczności, dokumentacja przemian lub zastoju w małych ojczyznach narwiańskiego dorzecza.

Przykładowa tematyka prac konkursowych:

 • istotne problemy współczesności na tle przemian ekonomicznych, społecznych i obyczajowych, świadectwach życia codziennego,
 • źródła utrzymania, sposoby spędzania wolnego czasu,
 • uznawane wartości, przekonania i różnorodność opinii,
 • współczesne konflikty i sposoby ich rozwiązywania,
 • rola wiary, wielokulturowość, w tym różnorodność wyznań i świątyń,
 • rozwój wybranych miast wzdłuż Narwi lub w jej bliskości, jak też rosnące oddziaływanie Białegostoku w górnym biegu rzeki i Warszawy w dolnym.
 • zwyczaje, tradycje wiejskie i miejskie, folklor, ale również obrazujące zmiany cywilizacyjne, nowe obyczaje, przejawy nowoczesności, przenikanie się starego świata z nowym.
 • w fotoreportażach: niebanalne, dynamiczne ujęcia życia codziennego ludzi, a także świata przyrody nadnarwiańskiej oraz archiwalne zdjęcia z tych terenów, pokazujących nadnarwiańską przeszłość.

Organizatorzy liczą na bogate materiały, które umożliwią stworzenie WIELKIEJ KSIĘGI NARWIAŃSKIEJ. Znajdą się w niej najlepsze eseje, najciekawsze reportaże i fotoreportaże.

Warunki konkursowe:

 • W przypadku esejów i reportaży oczekiwana objętość utworów powinna być nie większa niż 54 tysiące znaków komputerowych, czyli 30 stron dawnego znormalizowanego maszynopisu.
 • Fotoreportaż powinien składać się z minimum pięciu dynamicznych zdjęć o wspólnej tematyce.

Forma nadsyłanych prac:

 • Prace konkursowe w dziedzinie eseju i reportażu należy nadsyłać w formie wydruku komputerowego wraz z dołączoną wersją elektroniczną na płycie CD.
 • Fotoreportaże – w formie odbitek, z dołączoną wersją elektroniczną.
 • Zdjęcia archiwalne – odbitki lub wersja elektroniczna.

Termin nadsyłania prac upływa 31 maja 2012 roku.

Adres:
Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka”,
al. Piłsudskiego 83,
18-403 Łomża.

W konkursie przewidziane są nagrody:

 • pierwsza w wysokości 20000 zł,
 • druga w wysokości 12000 zł,
 • wyróżnienia po 5000 zł każde.
 • Za najlepsze zdjęcia archiwalne przewiduje się pięć nagród po 2000 zł.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 86 216 42 61
lub pod adresem e-mail: narew@stopkapress.com.pl.

Informacje pochodzą ze strony www.stopkapress.com.pl.

Kontakt

Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka"
al. Piłsudskiego 83
18-403 Łomża
tel. 86 216 42 61
narew@stopkapress.com.pl
www.stopkapress.com.pl