Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci36
 • absolwenci33
 • doktoranci5
 • naukowcy5
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie8
 • muzyczne1
 • artystyczne15
 • naukowe24
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie38
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd16
 • inny5
Wróć do listy

Konkursy dla studentów i doktorantów poświęcone ochronie konkurencji i konsumentów

organizator:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.10.2015

Konkursy dla studentów i doktorantów poświęcone ochronie konkurencji i konsumentów

Rusza pierwsza edycja konkursów na najlepsze prace doktorskie oraz nowa odsłona konkursów na najlepsze prace magisterskie poświęcone ochronie konkurencji i konsumentów. Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne oraz możliwość odbycia praktyk w centrali lub delegaturze Urzędu.
Warunkiem udziału w konkursach jest spełnienie wymogów zawartych w regulaminach oraz dostarczenie kompletnego zgłoszenia do siedziby Urzędu do 31 października 2015 r. Inwestycja w edukację i zachęcanie młodych talentów do podjęcia tematyki ochrony konkurencji i konsumentów to jeden z przykładów realizacji misji UOKiK. Jej celem jest bowiem zwiększenie społecznej świadomości roli i wpływu prawa konkurencji na życie gospodarcze oraz szerzenie wiedzy w zakresie ochrony słabszych uczestników rynku.
Dostrzegając rosnące zainteresowanie uczelni wyższych tematyką antymonopolową i konsumencką, Urząd ustanowił konkurs na najlepsze rozprawy doktorskie. Dysertacje będą oceniane raz na trzy lata, a na tegoroczną edycję można nadsyłać te obronione od 16 października 2012 roku do 15 października 2015 roku.
Wprowadzone zostały także zmiany w konkursie na najlepsze prace magisterskie. Począwszy od tego roku opracowania o tematyce konsumenckiej będą mogły być zgłaszane przez absolwentów wszystkich kierunków, a nie wyłącznie prawa. Zachowane zostały jednak dotychczasowe wymogi, tj. wyłączono zagadnienia bezpieczeństwa produktów (w tym dotyczących nadzoru rynku oraz systemu oceny zgodności), odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz jakości wyrobów i usług. Laureaci pierwszego miejsca mogą liczyć nie tylko na nagrodę pieniężną, ale także płatne, trwające maksymalnie trzy miesiące, praktyki absolwenckie w centrali lub w jednej z delegatur UOKiK.
Kapituły konkursowe ocenią merytoryczny poziom otrzymanych opracowań, a w przypadku prac magisterskich również edytorski. Szczególnie cenione będą te, które wnoszą nowy wkład w naukę, zawierają badania empiryczne oraz podejmują aktualne tematy. Jak co roku, uwaga przywiązywana będzie też do oryginalności, kreatywności oraz samodzielności w formułowaniu tematów i hipotez badawczych.
Warunkiem udziału w konkursach jest spełnienie wymogów zawartych w regulaminach oraz dostarczenie kompletnego zgłoszenia do siedziby Urzędu do 31 października 2015 r. Wyniki zostaną ogłoszone w pierwszym kwartale 2016 r. Zwycięzcy otrzymają 5 tys. zł (I miejsce – prace magisterskie) oraz 8 tys. zł (I miejsce – prace doktorskie).
Zgłoszenie musi zawierać jeden egzemplarz pracy w miękkiej oprawie, streszczenie, oba dokumenty zapisane na elektronicznym.
Dodatkowe informacje:
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Katarzyna Bereza (konsumenci)
tel. 22 55 60 220
e-mail: katarzyna.bereza@uokik.gov.pl
Monika Dobrzańska (konkurencja)
tel. 22 55 60 502
e-mail: monika.dobrzanska@uokik.gov.pl

Informacje pochodzą ze strony uokik.gov.pl

Kontakt

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
tel: 22 55 60 220
katarzyna.bereza@uokik.gov.pl
uokik.gov.pl