Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci69
 • absolwenci69
 • doktoranci10
 • naukowcy10
 • inni40
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne3
 • literackie17
 • artystyczne28
 • naukowe36
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie70
 • międzynarodowe8
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • szkoła wyższa5
 • firma9
 • instytucja rządowa12
 • samorząd35
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkursy dla badaczy: Opus 5, Preludium 5, Sonata 5

organizator:

Narodowe Centrum Nauki

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.06.2013

Konkursy dla badaczy: Opus 5, Preludium 5, Sonata 5

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło kolejne trzy konkursy na projekty badawcze: Opus 5, Preludium 5, i Sonatę 5. Łącznie w ich ramach do rozdzielenia dla naukowców jest 240 mln zł. Termin składania wniosków w konkursach upływa 15 czerwca.

Jak poinformowało Narodowe Centrum Nauki(NCN) w poniedziałkowym komunikacie, cieszący się największym powodzeniem konkurs Opus przeznaczony jest dla wszystkich badaczy, Preludium – dla młodych naukowców, którzy jeszcze nie uzyskali stopnia naukowego doktora, a Sonata – dla osób rozpoczynających karierę naukową, które uzyskały stopień doktora nie wcześniej niż pięć lat przed rokiem złożenia wniosku.

W konkursie Sonata 5 projekt powinien trwać od 12 do 36 miesięcy, zaś wśród jego wykonawców może być, co najwyżej, jeden samodzielny pracownik naukowy, i to wyłącznie spoza jednostki, która zatrudnia kierownika projektu. Na realizację badań w ramach tego konkursu przeznaczono 30 mln zł.

Na podstawie doświadczeń z poprzednich konkursów typu Sonata zlikwidowaliśmy ograniczenia budżetu w projekcie, także okres realizacji badań został skrócony do trzech lat. Zależy nam, aby konkurs jak najlepiej odpowiadał potrzebom młodych polskich naukowców” – podkreślił prof. Michał Karoński, przewodniczący Rady Narodowego Centrum Nauki.

Jednocześnie w konkursie Sonata 5 wprowadzono nowe regulacje dotyczące zakupu aparatury naukowo-badawczej. W ramach konkursu możliwe jest wnioskowanie o zakup aparatury potrzebnej do prowadzenia innowacyjnych badań naukowych o charakterze podstawowym. Łączny koszt zakupu aparatury nie może przekraczać wartości odpowiednio 500 tys. zł w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych i w dziale Nauk o Życiu oraz 150 tys. zł w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce.

W związku z wprowadzonymi zmianami Rada Narodowego Centrum Nauki przyjęła nowy harmonogram konkursów na rok 2013, zgodnie z którym konkurs Sonata zostanie ogłoszony w tym roku jeszcze raz: 15 września.

Opus 5 to konkurs ogólny na finansowanie wszechstronnych projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. Mogą w nim brać udział wszyscy badacze, niezależnie od posiadanego stopnia naukowego oraz doświadczenia. Warunkiem koniecznym jest czas realizacji projektu badawczego nie dłuższy niż 36 miesięcy.

Do tej pory na projekty realizowane w ramach tego konkursu NCN przeznaczyło ponad 750 mln zł. W konkursie Opus 5 na naukowców czeka 180 mln zł.

Konkurs Preludium 5 dotyczy finansowania projektów badawczych, przeprowadzanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową, które nie mają jeszcze stopnia naukowego doktora. Projekt realizowany w ramach konkursu nie musi być związany z przygotowywaną pracą doktorską; otwarcie przewodu doktorskiego również nie jest warunkiem wstępnym ubiegania się o finansowanie. Na realizację badań w tym konkursie przeznaczono 30 mln zł.

W najnowszych konkursach zmieniły się zasady przygotowania opisu projektu badawczego. Dotychczas humaniści zajmujący się kulturą i twórczością kulturową oraz wiedzą o przeszłości mogli tworzyć szczegółowe opisy projektów w języku polskim. Od teraz obowiązek przygotowania szczegółowego opisu projektu w języku angielskim dotyczy wszystkich paneli dziedzinowych.

Chcemy, aby wszystkie wnioski miały szansę zostać ocenione nie tylko przez krajowych ekspertów, ale także przez recenzentów zagranicznych. Dzięki zaproszeniu recenzentów z innych krajów możemy rozszerzyć proces oceny wniosków, porównać nasze badania z badaniami na świecie oraz wypromować polską naukę, a także polski punkt widzenia” – ocenił prof. Andrzej Jajszczyk, dyrektor NCN.

Informacja pochodzi ze strony www.naukawpolsce.pap.pl

Kontakt

Narodowe Centrum Nauki
ul. Królewska 57
30-081 Kraków
tel. 12 341 90 00
biuro@ncn.gov.pl
www.ncn.gov.pl