Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie29
 • studenci75
 • absolwenci75
 • doktoranci14
 • naukowcy10
 • inni29
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie14
 • artystyczne21
 • naukowe50
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie76
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa10
 • firma8
 • instytucja rządowa16
 • samorząd25
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską

organizator:

Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.04.2015

Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską

Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w kolejnej edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych.
Celem Konkursu jest stymulowanie zainteresowania studentów uczelni polskich tematyką makroekonomii i finansów, a w szczególności polityki pieniężnej i rynków finansowych.
Do udziału w Konkursie zachęcamy autorów prac magisterskich obronionych na uczelniach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu roku kalendarzowego poprzedzającego datę ogłoszenia Konkursu, tj. w terminie między 1.01.2014 r. a 31.12.2014 r.
Zgłoszenia prac do Konkursu mogą dokonywać autorzy, a także uczelnie i promotorzy za zgodą autora.
Oceny prac dokona Kapituła Konkursu w składzie:
 • Prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak – Przewodniczący Kapituły,
 • Prof. dr hab. Andrzej Kaźmierczak – Członek Kapituły,
 • Prof. dr hab. Józef Kolonko – Członek Kapituły,
 • Prof. dr hab. Jerzy Nowakowski – Członek Kapituły,
 • Prof. dr hab. Stanisław Owsiak – Członek Kapituły,
 • Prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka – Członkini Kapituły,
 • Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga – Członek Kapituły.
Autorom najlepszych prac Kapituła przyznaje:
 • pierwszą nagrodę, w formie Nagrody Prezesa NBP, w wysokości 15.000 zł,
 • drugą nagrodę w wysokości 10.000 zł,
 • trzecią nagrodę w wysokości 7.000 zł,
 • oraz dwa wyróżnienia w wysokości po 5.000 zł.
Prace można nadsyłać do 30 kwietnia 2015 r. na adres:
Narodowy Bank Polski
Departament Edukacji i Wydawnictw
ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa
z dopiskiem Konkurs na pracę magisterską
O przyjęciu pracy do konkursu decyduje data stempla pocztowego.
Dla ułatwienia zakodowania pracy na CD/DVD prosimy nagrać plik w formacie .doc., docx. lub .rtf. Jeśli to możliwe, praca powinna być zapisana w jednym pliku. Jeśli natomiast pliki podzielone są na poszczególne rozdziały pracy, to prosimy je zapisać w jednym katalogu.
Opisy plików i katalogów powinny zawierać: imię/ inicjał i nazwisko oraz dopisek praca mgr. Płyta CD powinna być podpisana w następującym sposób: imię, nazwisko, praca magisterska i ew. tytuł.
Ogłoszenie wyników Konkursu i uroczystość wręczenia nagród planowane są na listopad 2015 r.
Informacje pochodzą ze strony: www.nbp.pl

Kontakt

Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa
tel. 22 185 44 61
wioletta.kawczynska@nbp.pl
http://www.nbp.pl/