Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie7
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie58
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkursu na Reportaż im. Zbyszka Nosala "Wszystkie nasze dzienne sprawy…"

organizator:

Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia w Chrobrzu

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.08.2015

Konkursu na Reportaż im. Zbyszka Nosala "Wszystkie nasze dzienne sprawy…"

Organizator ogłasza czwartą edycję Ogólnopolskiego Konkursu na Reportaż im. Zbyszka Nosala. W tym roku odbywa się on pod hasłem „Wszystkie nasze dzienne sprawy …” Patronat: Adam Jarubas – marszałek województwa świętokrzyskiego, Zbigniew Kierkowski – starosta pińczowski oraz Włodzimierz Badurak – burmistrz miasta i gminy Pińczów.
Warunki udziału
 • Uczestnicy konkursu przedstawią teksty spełniające wymogi reportażu jako gatunku.
 • Do konkursu przyjmowane są wyłącznie reportaże wcześniej niepublikowane.
 • Uczestnik konkursu może nadesłać tylko jedną pracę.
 • Pracanie może przekraczać 10 stron tekstu znormalizowanego (1800 znaków na jednej stronie). Reportaż powinien być dostarczony w formie wydruku komputerowego w trzech egzemplarzach i równolegle na nośniku CD/DVD.
Prace należy dostarczać, bądź przesyłać pocztą, na adres: Ośrodek Kulturalno-Historyczny BELDONEK – Pałac Wielopolskich w Chrobrzu, ul. Parkowa 14, 28-425 Chroberz. Do reportażu podpisanego godłem należy dołączyć zaklejoną, opatrzoną tym samym godłem kopertę, zawierającą dane autora, jego dokładny adres, nr telefonu lub adres e-mail.
Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 31. 08. 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego)
Nagrody:  I – 3 000 zł II – 2 000 zł III – 1 000 zł. Trzy wyróżnienia po 500 zł Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, który może być spowodowany poziomem nadesłanych prac.

Informacje pochodzą ze strony: www.palac.chroberz.info

Kontakt

Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia w Chrobrzu
ul. Parkowa 14
28-425 Chroberz
tel. 660 271 154
palac@chroberz.info
www.palac.chroberz.info