Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci43
 • absolwenci43
 • doktoranci8
 • naukowcy8
 • inni24
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie12
 • artystyczne16
 • naukowe25
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie44
 • łódzkie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa3
 • firma7
 • instytucja rządowa11
 • samorząd21
 • inny4
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkursu na projekt znaku graficznego dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

organizator:

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 31.12.2010

Konkursu na projekt znaku graficznego dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Tematem konkursu jest projekt znaku graficznego dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie wraz z systemem znaków dla poszczególnych Wydziałów Akademii.

Celem konkursu jest uzyskanie projektu, który stanie się znakiem identyfikującym Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w kraju i za granicą oraz znaków identyfikujących poszczególne Wydziały Akademii. Znak Akademii i znaki Wydziałów powinny stanowić system.

W konkursie mogą wziąć udział studenci, słuchacze studiów doktoranckich, absolwenci oraz pedagodzy – także emerytowani – Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

Projekt obejmuje swoim zakresem znak graficzny dla ASP w następujących wersjach:

 • element graficzny + pełna nazwa polska Akademii
 • element graficzny + pełna nazwa angielska Akademii
 • sam element graficzny
 • system znaków dla poszczególnych Wydziałów Akademii
 • przykłady aplikacji znaku na papierze firmowym, wizytówce i kopercie

Projekt należy zaprezentować na planszach formatu A3 w układzie pionowym. Plansze powinny być naklejone na sztywne podłoże w tym samym formacie. Kolejne plansze powinny zawierać:

 • plansza 1

znak graficzny w wersji barwnej (mieszczące się w polu o wymiarach 15×15 cm i w pomniejszeniu 2×2 cm) z polską wersją pełniej nazwy Akademii: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie i datą powstania Akademii – 1818, z podaniem parametrów barw w systemach CMYK i PANTONE oraz z podaniem nazwy i odmiany kroju pisma

 • plansza 2

znak graficzny w wersji barwnej (mieszczące się w polu o wymiarach 15×15 cm i w pomniejszeniu 2×2 cm) z angielską wersją pełnej nazwy Akademii: Jan Matejko Academy of Fine Arts in Krakow i datą powstania Akademii – 1818

 • plansza 3

znak graficzny w wersji barwnej (mieszczące się w polu o wymiarach 15×15 cm i w pomniejszeniu 2×2 cm) bez napisu, o ile projekt przewiduje taką wersję

 • plansza 4

znak graficzny w wersji achromatycznej (mieszczące się w polu o wymiarach 15×15 cm i w pomniejszeniu 2×2 cm) – w wybranej wersji językowej

 • plansza 5

prezentacja systemu znaków dla poszczególnych Wydziałów Akademii (6 znaków, każdy mieszczący się w polu o wymiarach 7×7 cm oraz w pomniejszeniu, w polu o wymiarach 2×2 cm): Wydział Malarstwa, Wydział Rzeźby, Wydział Grafiki, Wydział Architektury Wnętrz, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Wydział Form Przemysłowych

 • plansza 6

przykłady aplikacji znaku w wersji podstawowej znaku (barwnej, z pełną nazwą Akademii w języku polskim oraz datą powstania) na papierze firmowym A4, wizytówce 50×90 mm i kopercie DL

papier firmowy powinien zawierać dane: adres – pl. Matejki 13, 31 – 157 Kraków, nr telefonu: +48 12 422 24 50, nr faksu: +48 12 422 65 66 oraz adres email: rektor@asp.krakow.pl z podaniem nazwy i odmiany kroju pisma użytego do złożenia tekstów

papier firmowy imienny rektora powinien zawierać dane: – pl. Matejki 13, 31 – 157 Kraków, nr telefonu: +48 12 422 24 50, nr faksu: +48 12 422 65 66 oraz adres email: rektor@asp.krakow.pl oraz stanowisko, tytuł, imię i nazwisko rektora

wizytówka imienna (w układzie pionowym lub poziomym, w wersji polskiej i angielskiej) powinna zawierać dane: tytuł, imię i nazwisko, stanowisko, nazwa wydziału lub jednostki organizacyjnej, adres pocztowy, telefon, faks, adres email, telefon komórkowy (opcjonalnie)z podaniem nazwy i odmiany kroju pisma użytego do złożenia tekstów

Każdy uczestnik ma prawo złożyć maksymalnie trzy projekty konkursowe. Każdy projekt powinien być złożony w oddzielnej kopercie mieszczącej plansze prezentacyjne. Plansze powinny być oznaczone na odwrocie, w prawym górnym rogu 6-cyfrowym godłem. Do plansz należy dołączyć zaklejoną kopertę, oznaczoną tym samym godłem, zawierającą dane osobowe i teleadresowe uczestnika oraz powtórzone 6-cyfrowe godło. Do każdego projektu należy dołączyć płytę CD, oznaczoną tym samym godłem z zapisem projektu w postaci pliki PDF, CMYK, 300 dpi. Na przesyłce powinien być umieszczony napis: „Konkurs na logo ASP w Krakowie”.

Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do siedziby Organizatora w nieprzekraczalnym terminie od 13 do 31 grudnia 2010 roku.W przypadku przesyłek decyduje data stempla pocztowego.

Projekty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Biurze Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie:

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Biuro Rektora
pl. Matejki 13
31-157 Kraków
pok. 108

Ogłoszenie wyników nastąpi 24 stycznia 2011 r. Pula nagród w konkursie wynosi 8000 zł.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu można kierować na adres email: rektor@asp.krakow.pl; mlitewka@asp.krakow.pl.

Informacje pochodzą ze strony www.asp.krakow.pl

Kontakt

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
pl. Matejki 13
31-157 Kraków
tel.: (12) 422 24 50
rektor@asp.krakow.pl
www.asp.krakow.pl