Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci44
 • absolwenci44
 • doktoranci8
 • naukowcy8
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie12
 • artystyczne17
 • naukowe25
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie44
 • łódzkie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa3
 • firma7
 • instytucja rządowa11
 • samorząd21
 • inny4
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkursu na projekt muralu Awangarda – między kulturą a naturą. Ekomural.

organizator:

Związek Polskich Artystów Plastyków Okręgu Krakowskiego

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 25.05.2017
wartość nagrody: 6000 zł

Konkursu na projekt muralu Awangarda – między kulturą a naturą. Ekomural.

Ekomural ma być grą ze skojarzeniami wizualnymi na temat Nowej Hutą i jej klimatu, inspirowaną dorobkiem krakowskich artystów tworzących w XX-leciu międzywojennym. Kompozycję muralu należy wpisać w kontekst architektoniczny ściany budynku z wykorzystaniem istniejących elementów architektury

Celem projektu jest przygotowanie koncepcji i realizacja muralu wielkoformatowego, który będzie wpisywał się w obchody Roku 100 lat Awangardy w Polsce. Realizacja, która powstanie będzie próbą zbudowania mostu pomiędzy dawną i współczesną Nową Hutą, zabawą ze skojarzeniami wizualnymi na temat tej części Krakowa, jej klimatem, a także grą z mieszkańcami inspirowaną dorobkiem krakowskich artystów tworzących w XX-leciu międzywojennym. Balansując między przeszłością a przyszłością, punktem wyjścia dla projektu, są takie zagadnienia jak: organiczność, ekologia, topografia Nowej Huty i kulturowa tożsamość dzielnicy. Kompozycję muralu należy wpisać w kontekst architektoniczny ściany budynku z wykorzystaniem istniejących elementów architektury.

Lokalizacja muralu i specyfikacja ściany
Ściana, na której zostanie wykonany mural będący przedmiotem konkursu znajduje się na os. Złotej Jesieni 11A w Krakowie (ściana na styku budynków 11A i 11B). Wymiary ściany: szerokość: ok. 5,5 m; wysokość: ok. 13 m.

Technika muralu
Wielkoformatowy obraz wykonany na bazie farb akrylowych lub innych farb dostosowanych do malowania na elewacji budynku.

Warunki uczestnictwa
W konkursie na projekt i wykonanie muralu mogą brać udział wyłącznie artyści związani z Krakowem zawodowo i/lub w Krakowie mieszkający oraz studenci krakowskich uczelni artystycznych. Projekt musi być oryginalny, wykonany specjalnie na potrzeby niniejszego konkursu. Uczestnikami konkursu na projekt i wykonanie muralu mogą być indywidualne, pełnoletnie osoby lub zespoły autorskie. Zgłoszenie projektu do konkursu jest bezpłatne. Każda osoba/zespół autorski może zgłosić maksymalnie 2 prace.
Projekty powinny być przedłożone w formie elektronicznej w pliku JPEG/PDF i posiadać rozdzielczość 300 dpi. Projekt powinien składać się z dwóch części: wizualizacji muralu oraz osobnego pliku z projektem wykonawczym. Gotowy projekt należy utrwalić na płycie CD lub innym nośniku danych oraz przedstawić jego kolorowy wydruk w formacie A3.
Do każdej pracy (projektu) należy dołączyć Kartę Zgłoszenia wg wzoru załączonego do Regulaminu.

Termin i miejsce nadsyłania prac
Każdy projekt z dopiskiem: Konkurs na projekt i wykonanie muralu powinien być dostarczony osobiście lub pocztą na adres: Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Krakowski, 31-139 Kraków, ul. Łobzowska 3 do dnia 25 maja 2017 roku.
Biuro ZPAP OK jest czynne od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00 – 15.00.
W przypadku prac przesyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Sposób oceniania prac konkursowych
Zgłoszone do konkursu na projekt i wykonanie muralu projekty zostaną ocenione pod względem wymogów formalnych przez Jury powołane przez Organizatora.
Ocena projektów odbędzie się w systemie dwuetapowym. Jury dokona oceny prac pod kątem walorów artystycznych i zgodności z tematyką konkursu na projekt i wykonanie muralu. Wybrane przez jury projekty, zakwalifikowane do drugiego etapu konkursu, zostaną zaprezentowane w postaci wydruków na wystawie zorganizowanej w przestrzeni miejskiej Krakowa. Decyzje Jury są ostateczne. Od werdyktu Jury nie przysługuje odwołanie.

Nagroda
Laureat konkursu na projekt i wykonanie muralu otrzymuje:
Nagrodę pieniężną w kwocie 6 000 zł brutto. Nagroda stanowi wynagrodzenie za przeniesienie własności i nabycie autorskich praw majątkowych do muralu. W przypadku zespołu autorskiego wskazana kwota podlega podziałowi pomiędzy jego poszczególnych członków w porozumieniu z osobą wyznaczoną do reprezentowania zespołu w kontaktach z Organizatorem. Środki na wykonanie muralu w kwocie – maksymalnie do 6 000 zł brutto (kwota obejmuje m.in. zakup farb oraz koszt i wynajęcie podnośnika). Z laureatem zostanie zawarta Umowa o dzieło na wykonanie muralu. Nagroda pieniężna zostanie przekazana zwycięzcy Konkursu przelewem na konto bankowe.

Sposób podania wyników konkursu na projekt i wykonanie muralu
Wynik konkursu na projekt i wykonanie muralu zostanie ogłoszony na oficjalnych stronach internetowych Organizatorów: www.zpapkrakow.pl, www.krakow.pl w terminie do 7 dni po obradach jury. Laureat konkursu na projekt i wykonanie muralu zostanie poinformowany o wynikach telefonicznie oraz pocztą elektroniczną w terminie do 7 dni po obradach jury.

Harmonogram konkursu

 • Ogłoszenie konkursu na projekt i wykonanie muralu: 10 marzec 2017.
 • Przyjmowanie prac konkursowych: do 25 maja 2017.
 • Obrady jury: 9-12 czerwca 2017.
 • Realizacja projektu: 1-25 lipca 2017.

Informacje związane z konkursem można uzyskać w Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Krakowskiego, ul. Łobzowska 3, Kraków, pod numerem telefonu : 12 632 46 22 oraz na stronie Organizatora.

Informacje pochodzą ze strony: www.zpapkrakow.pl

Kontakt

Związek Polskich Artystów Plastyków Okręgu Krakowskiego
ul. Łobzowska 3
Kraków
tel. 12 632 46 22
biurozpapok@gmail.com
www.zpapkrakow.pl