Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie14
 • studenci29
 • absolwenci28
 • doktoranci6
 • naukowcy3
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie11
 • muzyczne1
 • artystyczne16
 • naukowe16
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie28
 • pomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa2
 • firma9
 • instytucja rządowa6
 • samorząd10
 • inny1
Wróć do listy

Konkursu na pracę magisterską, rozprawę doktorską i habilitacyjną o spółdzielczości

organizator:

Spółdzielczy Instytut Naukow

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.11.2014

Konkursu na pracę magisterską, rozprawę doktorską i habilitacyjną o spółdzielczości

Spółdzielczy Instytut Naukowy ogłasza edycję corocznego ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę magisterską oraz rozprawę doktorską i habilitacyjną poświęconą spółdzielczości.
Do Konkursu mogą być zgłoszone prace teoretyczne i badawcze poświęcone spółdzielczości, zwłaszcza z zakresu: zarządzania finansami spółdzielni, usług oferowanych przez instytucje spółdzielcze, nowoczesnego   zarządzania kadrami, usług ubezpieczeniowych, prawnych podstaw działania, bezpieczeństwa finansowego , filozofii i systemu wartości, zasad działania spółdzielni,  etyki, nowej jakości więzi społecznych kreowanych przez spółdzielnie, historii polskiej spółdzielczości lub studiów porównawczych dotyczących zasad działania, ram prawnych  modelu funkcjonowania polskich  i zagranicznych instytucji spółdzielczych, w tym również spółdzielni finansowych (spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, unii kredytowych, banków spółdzielczych).
Organizator  przewidział  trzy nagrody pieniężne: 5 tysięcy złotych za pracę magisterską, 10 tysięcy złotych za rozprawę  doktorską i  15 tysięcy złotych za rozprawę habilitacyjną.
Prace konkursowe należy nadsyłać do 15 listopada  2014 r. na adres:
Spółdzielczy Instytut Naukowy
ul. Władysława IV 22
81-743 Sopot
(z dopiskiem „Konkurs” )
Regulamin konkursu znajduje się na stronie: www.sin.edu.pl
Informacje pochodzą ze strony: www.skok.pl

Kontakt

Spółdzielczy Instytut Naukow
ul. Władysława IV 22
81-743 Sopot