Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie37
 • studenci89
 • absolwenci89
 • doktoranci28
 • naukowcy20
 • inni61
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie22
 • muzyczne2
 • artystyczne40
 • naukowe40
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie95
 • międzynarodowe2
 • kujawsko-pomorskie1
 • mazowieckie1
 • podlaskie2
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia33
 • szkoła wyższa6
 • firma20
 • instytucja rządowa24
 • samorząd27
 • inny1
Wróć do listy

Konkursu na plakat propagujący działania zmierzające do zmniejszenia ilości śmieci

organizator:

Stowarzyszenie Ziemia i My - Centrum Edukacji Ekologicznej

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.10.2010

Konkursu na plakat propagujący działania zmierzające do zmniejszenia ilości śmieci

Konkurs adresowany jest  do trzech  grup wiekowych:

 • klasy IV-VI szkół podstawowych
 • gimnazja
 • szkoły  ponadgimnazjalne

Konkurs ma na celu propagowanie aktywnych działań na rzecz zmniejszenia ilości śmieci, które powstają w naszych domach, szkołach i in. Środkiem do tego ma być plakat.

Tematyka plakatu nie może być ogólnikowa, ale musi dotyczyć jakiegoś konkretnego działania, konkretnego, nawet drobnego, pomysłu na zmniejszenie ilości i objętości śmieci. Format pracy  A-3, technika: farby plakatowe, akrylowe lub inne. Praca powinna być wykonana samodzielne i indywidualnie (jedna praca – jeden autor). Każda nadesłana praca musi zawierać: imię, nazwisko, wiek autora, nazwisko opiekuna, adres placówki. Wszystkie dane należy zapisać wyraźnie na kartce i przykleić w prawym dolnym rogu na odwrocie pracy. W każdej przesyłce z pracami powinna znaleźć się zbiorcza informacja zawierająca spis prac (nazwiska autorów), adres placówki i nazwisko opiekuna oraz kontaktowy adres poczty elektronicznej e-mail.

Prace konkursowe należy przesłać na adres organizatora:

Stowarzyszenie Ziemia i My – Centrum Edukacji Ekologicznej
ul. G.Morcinka (Zespól Szkól nr 3)
41-303 Dąbrowa Górnicza

w terminie do 15 październik  2010 (liczy się data stempla pocztowego).

Stowarzyszenie nie zwraca prac nadesłanych na konkurs i zastrzega sobie prawo wykorzystania ich w swojej działalności statutowej  z zachowaniem osobistych praw autorskich twórców prac. Jeden z nagrodzonych plakatów zostanie wydany drukiem. Plakat do druku wybierze komisja konkursowa.

Przewidziano nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii oraz wyróżnienia w każdej kategorii.

Informacje pochodzą ze strony www.ziemiaimy.org.pl

Kontakt

Stowarzyszenie Ziemia i My - Centrum Edukacji Ekologicznej
ul.G.Morcinka
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel.: 500 184 734
ziemiaimy@wp.pl
www.ziemiaimy.org.pl